ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ

www.imdleo.gr                            πριεχόμενα

άλλη έκδοση χωρίς τα σλάϊτς 59, 60, 61 που είναι της Βηθανίας και με κατακόρυφα thumbnails

Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το: www.enfisi.gr

(περιέχει πολλές ακόμη φωτογραφίες αλλά και προγράμματα ταξιδιών σε προσκυνήματα)