(2η έκδοση)

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ

www.imdleo.gr                     πριεχόμενα

Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το: www.enfisi.gr

(περιέχει πολλές ακόμη φωτογραφίες αλλά και προγράμματα ταξιδιών σε προσκυνήματα)