υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου

- ανανεωμένο -

Μια αφορμή να ξανασκεφτούμε τα μέλλοντα:    pdf

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν, μέσα από τις προφητείες, ποιος είναι ο "μαρμαρωμένος βασιλιάς", τον οποίο αναμένουν πάλι να αναλάβει τη διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός αποκαλείται από τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό «Γενικός», γιατί η αποτυχία της πολύ-πολιτισμικής κοινωνίας και η μεγάλη έξαψη των παθών θα οδηγήσει σε πόλεμο έξω αλλά και μέσα στα κράτη.
Ο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» είναι θρύλος, δεν υπάρχει σ' αυτόν προφητική ακρίβεια. Κάποιο βιβλίο αναφέρεται σε τέτοιους θρύλους:
      «Οι θρύλοι αυτοί έκαναν λόγο για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, ο οποίος είναι εξαδάκτυλος και έχει αφήσει ανολοκλήρωτο ένα έργο, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού, θα αναστηθεί για να το ολοκληρώσει».

      Κατ' αρχάς διευκρινίζομε ότι δεν πρόκειται να αναστηθεί κάποιος για να ξαναζήσει με σάρκα και οστά στη Γη. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής: «καθ' όσον απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις» (Εβρ. Θ-27). Διότι οι αναστημένοι που γνωρίζουμε από τις Γραφές και τους βίους των αγίων ή είχαν λίγο καιρό πριν πεθάνει, όπως ο Λάζαρος ο τετραήμερος, η κόρη του αρχισυναγώγου κλπ, ή ανασταίνονταν για να ομολογήσουν την Αλήθεια της πίστεώς μας και μετά επέστρεφαν στην άλλη ζωή.

     Κανείς δεν μπορεί να ζήσει πολλές φορές στη Γη, και είναι αυτό προφανές και από την παράδοση της Εκκλησίας για τους δύο προφήτες που θα ελέγξουν τον Αντίχριστο στο τέλος του κόσμου, τον Ενώχ και τον Ηλία που δεν έχουν πεθάνει, αλλά διατηρούνται για το σκοπό αυτό ζωντανοί.
περισσότερα... (pdf)