Το Νεοταξικό πλάνο

κατά τον Ν. Ροκφέλλερ, προς τον Ααρών Ρούσο.

Σημαντική μαρτυρία!

 

   Η απληστία της NWO-ελίτ, που είναι στην πραγματικότητα μια ομάδα από μεγαλο-τραπεζίτες, δεν σταματάει στον παγκόσμιο έλεγχο μέσω του χρήματος που εκδίδουν οι ίδιοι, αλλά θέλουν να ελέγχουν και τους άλλους τομείς με μεγάλη οικονομική σημασία, όπως τα πετρέλαια και γενικά την ενέργεια και τους μεταφορικούς άξονες.

   Δεν τους φτάνει που ελέγχουν, μέσω του χρήματος, τις χώρες όπως τη Βενεζουέλα και την Ελλάδα, θέλουν εκτός από το χρήμα, άμεσο έλεγχο κάθε προσώπου! Ο τρόπος για να το πετύχουν είναι το σφράγισμα...

αν θέλετε, κατεβάστε το αρχείο από εδώ:

 (wmv, 2MB)     ή    (wmv, 7MB)

 

   πολυμέσα   

 

 περιεχόμενα