ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

Η ΙΟΘΕΣΙΑ 3...

Τα γεγονότα κατά την Αποκάλυψη.

«Η θεραπεία του ανθρώπου ξεκινά από την θεραπεία των λογισμών».

(άγιος Σωφρόνιος) [1]

Το παρόν εκτυπώσιμο (pdf)

          1. Γενικά. Η κατάσταση της «ιοθεσίας» που διερχόμαστε φέρνει ιδιαίτερα ηθικά διλήμματα, ενώ υπάγεται και αυτή σε γενικότερες καταστάσεις που μας δοκιμάζουν και χρειάζονται Ορθόδοξη πνευματική αντιμετώπιση. Νεότερες καταστάσεις μπορούν να προέλθουν από φυσικής ή τεχνητής προέλευσης σημαντικά γεγονότα (πχ. σεισμούς, πολέμους, τρομοκρατικά γεγονότα, πολιτική αναστάτωση, πείνα ή συναθροισμένες καταστροφές). Θα εξετάσομε συνοπτικά τα μεγάλα γεγονότα που μας αφορούν με βάση την Αποκάλυψη, για να έχομε μια σφαιρική (ολιστική λένε κάποιοι) αντίληψη γι' αυτά που μας επηρεάζουν, καθώς δεν είμαστε μονοδιάστατοι, αλλά βιώνομε τη συνισταμένη όλων των καταστάσεων, προσωπικών και γενικών.

          2. Εισαγωγή στην ερμηνεία κατά την Αποκάλυψη.

          Οι πανδημίες, όπως αυτή του κορωναϊού, είναι παγκόσμια γεγονότα που έχουν την πνευματική τους σημασία μέσα στη ζωή της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα τώρα, που η αποστασία μας από τον Θεό επιτρέπει συνδυασμένες καταστροφές σε ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον.

          Η Αποκάλυψη βγάζει από τα μάτια των Χριστιανών το κάλυμμα, που περιορίζει σε μόνο κοσμικές αντιλήψεις όλους τους άλλους ανθρώπους, για να μπορέσουν να δουν και κατανοήσουν την πνευματική διάσταση όσων συμβαίνουν στη ζωή τους και στον κόσμο ολόκληρο. Διότι συγγραφέας της Αποκάλυψης δεν είναι ένας τυχαίος Ιωάννης, όπως νομίζουν κάποιοι αποκομμένοι από τις παραδόσεις της Εκκλησίας σχολιαστές της, γιατί δεν θα μπορούσε τότε να απευθύνεται με κύρος προς τους επισκόπους της Ασίας[2] και εξ ονόματος του Κυρίου να κατακρίνει τα σφάλματά τους. Ούτε η Αποκάλυψη θα περιεχόταν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Συγγραφέας είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και ευαγγελιστής Ιωάννης, που κατά τον λόγο του Κυρίου είναι και «υιός βροντής» (Μάρ. 3:17), δηλ. θεολογεί όσα μυστήρια αποκαλύπτει  η βροντερή φωνή του Θεού στους ανθρώπους. Έτσι, αντίθετα απ' ότι νομίζουν οι μη Ορθόδοξοι ερμηνευτές της, η Αποκάλυψη είναι βιβλίο με υψηλά δόγματα και ηθική διδασκαλία, που (αυτά ακριβώς) εξηγούν, ανάλογα με το πόσο τηρούνται, πως καθορίζεται το προφητευόμενο απ' αυτήν μέλλον της (στρατευομένης) Εκκλησίας στη γη, ενώ αφορά και όλη την ανθρωπότητα, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού είναι το ζωτικό της κέντρο.

          Παρακάμπτοντας την ιστορία πολλών αιώνων και τη γενική ερμηνεία των γεγονότων που συνέβησαν σ' αυτούς, ερχόμαστε στα κοντύτερα στην εποχή μας παγκόσμια γεγονότα, των οποίων οι προειδοποιήσεις στην Αποκάλυψη έχουν καθοριστική πνευματική σημασία.

          3. Τα νεότερα παγκόσμια γενότα.

          Τον περασμένο αιώνα τα Χριστιανικά κράτη σε κατάσταση αποστασίας από τις αιρέσεις, τον αθεϊσμό, και την εμπαθή προσκόλληση στα γήινα, έφθασαν να προκαλέσουν δύο παγκοσμίους πολέμους, προς μεγάλη χαρά των καραδοκούντων Τραπεζιτών, οι οποίοι με τις αρπαχτικές τους διαθέσεις σαρώνουν τώρα οικονομικά όλο τον πλανήτη.[3]

Η Αποκάλυψη εστιάζεται στα παγκόσμια γεγονότα, και μάλιστα στην πνευματική σημασία τους, όταν ηχούν οι επτά σάλπιγγες. Αυτές προειδοποιούν για παγκόσμιες καταστροφές σαν συνέπεια της απομάκρυνσης των ανθρώπων από την ευσέβεια και το νόμο του Θεού.

Οι «σάλπιγγες» χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι πρώτες τέσσερεις σαλπίζουν ελαφρότερες καταστροφές από τις τρεις τελευταίες, για να ανακόψουν το κακό. Υποδηλώνεται έτσι:

·     ένας καιρός (των τεσσάρων πρώτων σαλπίγγων) που χαρακτηρίζεται από γενική διαφθορά και απομάκρυνση των ανθρώπων από τον ευαγγελικό λόγο και τις τέσσερεις (4) γενικές αρετές (φρόνηση, ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη), και

·     ένας καιρός (των τριών τελευταίων σαλπίγγων) που υποδηλώνει ότι επιπρόσθετα θα υπάρξει και θεολογική κατάπτωση, από Τριαδολογικές αιρέσεις και ευρύτατη διάδοση βλασφήμων δογμάτων (Οικουμενιστικών, Πανθρησκευτικών και άλλων), με μεγαλύτερη ένταση από αυτή της προηγούμενης περιόδου.

          Ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες υπάρχει μία σύντομη περίοδος, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, τριών προειδοποιήσεων του «αετού» της Αποκαλύψεως: «Και είδα και άκουσα έναν αετό να πετάει μεσούρανα, λέγοντας με φωνή μεγάλη: Ουαί, ουαί, ουαί  (αλλοίμονο, αλλοίμονο, αλλοίμονο) σ’ αυτούς που κατοικούν πάνω στη Γη, από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν». (Αποκ. 8,13). Αυτές είναι μια μικρογραφία των τελευταίων σαλπίγγων, γι' αυτό αναγγέλονται με το ίδιο όνομα: (τρία) «Ουαί».

          Περιληπτικά αναφέρομε για τις «σάλπιγγες»,[4] ότι: Οι πρώτες δύο αφορούν καταστροφές που γίνονται από τις μαζικά διαδιδόμενες αντίθεες ιδεολογίες και κινήματα (αθεϊσμός, Ιλλουμινάτι, αποκρυφισμός - εωσφορισμός, μασονισμός, κομμουνισμός, ναζισμός, κλπ), πρώτα στο πνευματικό πεδίο. Το κακό σ' αυτή την περίπτωση είναι η διαβολική γνώση που απλώνεται γρήγορα σαν φωτιά στις διάνοιες πονηρών ανθρώπων, που ακολουθείται από χαλασμό (σαν από χαλάζι) στις καρδιές αυτών που την αποδέχονται, καταστρέφοντας την ως τότε «αγαθή γη»[5] της ψυχής τους και τον φυσικό καλλωπισμό της με αρετές.

          Γράφεται, (Αποκ. 8:7): «Και ο πρώτος (άγγελος) σάλπισε, και έγινε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα και ρίχτηκαν στη γη. Και το ένα τρίτο της γης κατακάηκε και το ένα τρίτο των δέντρων κατακάηκε και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε». Οι αρετές από λογισμούς, λόγους και έργα ευσεβείας και φιλανθρωπίας είναι ο καλλωπισμός της ψυχής, όπως αντίστοιχα της γης (στεριάς) είναι το φυτικό περιβάλλον. Η καταστροφή ήταν μερική σ' αυτούς που η ψυχή τους ήταν στολισμένη με μεγαλύτερη (ως δένδρα) αρετή και ολοκληρωτική σ' αυτούς που ήταν μικρή (σαν χλόη). Ήταν μια ξαφνική καταστροφή, που ακολουθείται από μια μεγαλύτερη:

          «Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε, και σαν όρος μεγάλο που καίγεται με φωτιά ρίχτηκε στη θάλασσα. Και έγινε το ένα τρίτο της θάλασσας αίμα, και πέθανε το ένα τρίτο από τα κτίσματα (δημιουργήματα του Θεού) που είναι μέσα στη θάλασσα, τα οποία έχουν ψυχές, και το ένα τρίτο των πλοίων καταστράφηκε». (Αποκ. 8:8-9). Η φωτιά της μισάνθρωπης διαβολικής γνώσης μπήκε με τον κομμουνισμό στη μεγάλη χώρα της Ρωσίας, η οποία για τη Χριστιανοσύνη αλλά και την ανθρωπότητα, ήταν «ὡς ὄρος μέγα» για την εξέχουσα προσφορά της. Έτσι η Ρωσία, καιόμενη απ' αυτή, βουτήχθηκε στη θάλασσα της αθεΐας, ακριβέστερα της μισανθρωπίας και μισοθεΐας. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί το τρίτο των πνευματικά οργανωμένων δομών της κοινωνίας (οικογενειών, ενοριών, μονών, κατηχητικών και θεολογικών σχολών κλπ) και μάλιστα το τρίτο των επισκοπών της Εκκλησίας, που ως πλοία σώζουν ψυχές.

          Την πνευματική φθορά, που μεγάλωσε λίγο πριν τον 2οό αιώνα, ακολούθησε (σαν εικόνα της) στο υλικό πεδίο η φωτιά των πυροβόλων όπλων και των αεροπορικών βομβαρδισμών και το χαλάζι από σφαίρες μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συμφορές των πολέμων βοήθησαν να θυμηθούν αρκετοί Χριστιανοί την πίστη τους. Ο Στάλιν αναγκάστηκε να ανοίξει τις εκκλησίες, ώστε οι Ρώσοι να πολεμήσουν «υπέρ πίστεως και πατρίδος» τους Ναζί, που ήταν ένα αποκρυφιστικό και (κάπως καλυμμένα) αντιχριστιανικό κίνημα.

Αυτό το κίνημα με διάφορους τρόπους, όπως με την οργάνωση «Skull and Bones» (Κρανίο και Κόκαλα),[6] έχει φτάσει τώρα στην Αμερική επηρεάζοντας την πολιτική σκηνή σε ανώτατο επίπεδο, αφού μεταξύ των μελών του υπήρξαν ο Ρεμπουπλικανός πρόεδρος Bush (ο νεότερος) και ο Δημοκρατικός John Kerry, πρώην υποψήφιος (2004) για την προεδρία των ΗΠΑ, που διετέλεσε και είναι και τώρα (2021) υπουργός (της κυβέρνησης Biden, για το Κλίμα).

          Η «Εκκλησία του Σατανά» είναι μια Νεοναζιστική παραφυάδα στην Αμερική. Ιδρύθηκε την 21η επέτειο (30 Απρ. 1966) από την αυτοκτονία του Χίτλερ, και κατά τον ιστορικό Peter Levenda δημοσίευσε τελετουργικά που λέγεται ότι ήταν γνήσιες ναζιστικές τελετές.[7]

          Έτσι στις ΗΠΑ, τη χώρα που διευθύνει την παγκοσμιοποίηση, δραστηριοποιούνται εκτός από τους μισόθεους Μαρξιστές της «πολιτικής ορθότητας»,[8] και τα απομεινάρια του Ναζισμού, με παρόμοιες καταστροφικές ιδέες, που έχουν βάση τον αποκρυφισμό και όχι τη διδασκαλία του Χριστού. Αν προσθέσομε τις Χριστιανικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εκεί, οι οποίες αυτοαποκαλούνται "Εκκλησίες", αλλά έχουν η κάθε μία τις αντιλήψεις[9] των ιδρυτών τους αντί των καλώς φυλασσομένων στην Ορθοδοξία δογμάτων της αληθινής πίστης, καταλαβαίνομε από ποια πνευματικότητα οδηγείται η παγκοσμιοποίηση!...

          Ευτυχώς για την Αμερική, δυναμώθηκε το εκεί μικρό Ορθόδοξο ποίμνιο από την ίδρυση αρκετών μοναστηριών, ώστε οι προσευχές του να φρενάρουν και μειώσουν τις επερχόμενες από τις αμαρτίες καταστροφές. Από την προσευχή υπέρ του κόσμου, έλεγε ο άγιος Σωφρόνιος ο Αγιορείτης (+1993), δεν αντιλαμβάνεσαι κάποιο θετικό αποτέλεσμα: «Όντως η αναζητούμενη αλλαγή στην πνευματική ατμόσφαιρα της Οικουμένης δεν επήλθε. Εάν όμως δεν υπήρχαν ευχέτες υπέρ του κόσμου, η «εξουσία του σκότους» θα εντεινόταν, με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».[10]

Ας θυμηθούμε και τη συνοπτική παρατήρηση αυτού του αγίου:

«Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους - οι πόλεμοι είναι η κατεξοχήν αμαρτία - ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος»,[11] δηλ. τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όταν δεν ελεγχόμαστε από τη συνείδησή μας μπορούμε να σχεδιάζομε ή και να διαπράττομε εγκληματικές πράξεις, περιφρονώντας το νόμο του Θεού, και θεωρώντας το αυτό "εξυπνάδα".

          Έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, που με το Μυστήριο της Μετανοίας καθαρίζει τον πιστό της από τις καθημερινές πτώσεις του και τον ενδυναμώνει με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο κόσμος μοιάζει να είναι απελπισμένος για τη σωτηρία του.

          «Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις... Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο», όπως λέει επίσης ο άγιος γέροντας Σωφρόνιος.[12] Ένα είδος θανάτου, που ετοιμάζεται να εξοντώσει ένα μεγάλος μέρος της ανθρωπότητας στον 3ο παγκ. Πόλεμο, είναι με τα σύγχρονα όπλα. Μεταξύ αυτών είναι και τα βιολογικά. Από την άποψη των επιπτώσεών του, ο κορωναϊός και το εμβόλιό του μπορούν να θεωρηθούν μια εισαγωγή στα προβλήματα του βιολογικού πολέμου. Προηγουμένως δραστηριοποιείται ο πάπας της Ρώμης, οργανώνοντας την υποταγή όλων των Χριστιανών και όλων των άλλων θρησκειών στην εξουσία του.

          Στο Τσερνομπίλ (ομώνυμο με το πικρίζον φυτό άψινθο) της Ουκρανίας ήχησε η 3η σάλπιγγα της Αποκάλυψης, στις 26 Απριλίου του 1986.[13] Ήταν η χρονιά που ο πάπας επίσημα ξεκίνησε υπό την αιγίδα του τις Πανθρησκευτικές συναθροίσεις στην Ασίζη,[14] ενώ ήδη υπήρχε εν εξελίξει ο Οικουμενισμός.[15]

Στο πνευματικό πεδίο οι ψυχές των πιστών πικράθηκαν από την πτώση αυτή του πάπα, ενός πριν το σχίσμα (1054) Ορθοδόξου επισκόπου, και τον υποβιβασμό που κάνει η Πανθρησκεία στην Εκκλησία, και μάλιστα στο Μυστήριο του Βαπτίσματος που μας εισάγει στην εν Χριστώ ζωή και γίνεται με νερό. Αντίστοιχα στο υλικό πεδίο "πικράθηκαν", σαν από αψινθιά, δηλ. δηλητηριάστηκαν τα σώματα από την έκλυση ραδιενέργειας κατά την εκεί πυρηνική έκρηξη, μολύνοντας το τοπικό περιβάλλον[16] και διά των νεφών όλο τον πλανήτη.[17] Αυτά εξηγούν συνοπτικά το κείμενο της Αποκάλυψης:

          «Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε. Και έπεσε από τον ουρανό ένας αστέρας μεγάλος καιγόμενος σαν λαμπάδα, και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών. Και το όνομα του αστέρα λέγεται ο ¶ψινθος (όπως και το φυτό με την κατάπικρη γεύση, την αψινθιά). Και έγινε το ένα τρίτο των νερών σαν άψινθος και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά, γιατί πικράθηκαν. (Αποκ. 8:10-11).

Έχει μεγάλη σημασία να θυμηθούμε τα λόγια του αγίου Παϊσίου (+1994), που βεβαιώνουν ότι τα περιγραφόμενα στην 3η σάλπιγγα είναι η καταστροφή στο Τσερνομπίλ. «Πρέπει ο άνθρωπος να έχει Θεϊκή καθαρότητα σήμερα, για να μην ξεγελαστεί από τα σημεία των καιρών. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσερνομπίλ... Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας, πικραίνοντας και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα τού αστέρος ¶ψινθος! (Ουκρανικά Τσερνομπίλ !...). Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει... Γιατί Τσερνομπίλ στα Ρωσικά (Ουκρανικά) σημαίνει «πικράδα» και είναι η ίδια λέξη «¶ψινθος» πού αναφέρεται στην Αποκάλυψη, που θα μολύνει με πικρότητα τα ύδατα κάνοντάς τα ακατάλληλα»...[18]

          Κατά κυριολεξίαν, η Αποκάλυψη περιγράφει πνευματικά γεγονότα, τα οποία όμως έχουν τις αντίστοιχές τους εικόνες στη γη. Διότι οι δύο κόσμοι, πνευματικός και υλικός, συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν, όπως λέει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον νοούμενον (πνευματικό)». Και αντιλαμβάνεται την πλοκή των δύο κόσμων: ...«Και νοεί, εν μεν τω νοητώ τον αισθητόν (ή υλικό), ...εν δε τω αισθητώ τον νοητόν (ή πνευματικό)». (Προς Θαλάσσιον ερ. 47η).

Η ίδια η Αποκάλυψη μας βοηθάει στην κατανόηση των υψηλών νοημάτων της. Ο αστέρας, όπως εξηγείται από τον Κύριο (Αποκ. 1:20), είναι επίσκοπος. Μέγας διότι καθοδηγεί μέγα πλήθος ανθρώπων. Πέφτει από τον πνευματικό ουρανό στα νερά, μετά από προηγηθείσες αλλεπάλληλες (ηθικό-δογματικές) πτώσεις[19] καιόμενος από την εμπαθή προσκόλλησή του στα γήινα. Δηλ. η λαμπάδα του, επειδή δεν φλέγεται από την αγάπη του Θεού «πέφτει», αντίθετα από τις λαμπάδες των Ορθοδόξων που συμβολίζουν τις ψυχές τους, οι οποίες καθαριζόμενες από το πυρ της χάριτος του Θεού ελαφρώνουν από τις αμαρτίες τους και «ανεβαίνοντας» πνευματικά σώζονται.

          Κατά το 1986, που περίπου άρχιζε και η παγκοσμιοποίηση,[20] γίνεται δημόσια φανερό ότι πιο μεγάλος σε επιρροή στα λαϊκά πλήθη από τον πάπα της Ρώμης (Ορθόδοξο ως το σχίσμα επίσκοπο), δεν υπάρχει! Η ένωση των θρησκειών που επιχειρεί, χάριν δήθεν της κοσμικής ειρήνης, αν και απουσιάζει η ειρήνη του Θεού από τις καρδιές των αλλοθρήσκων, δείχνει το προσκολλημένο στα γήινα, υποκριτικό και φίλαρχο πνεύμα που τον κατέχει. Μ' αυτό επιδιώκει το ρόλο του παγκόσμιου "πνευματικού" ηγέτη, δηλ. κατά την Αποκάλυψη του Ψευδοπροφήτη, δίπλα στον μοναδικό ηγεμόνα (Αντίχριστο) και την παγκόσμια κυβέρνησή του, για την οποία πολλάκις εύχεται να έρθει σύντομα.

          Οι αστέρες, όπως ο ήλιος, είναι φυσικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες που μας προσφέρουν ενέργεια. Έτσι, σαν εικόνα της πτώσης του αστέρα-πάπα στο πνευματικό πεδίο, είχαμε στο υλικό πεδίο την έκρηξη ενός αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ της Ουκρανίας. Στην Ιαπωνική Φουκοσίμα, 25 χρόνια (μια γενιά) αργότερα, είχαμε ένα μεγαλύτερο συμβάν, με έκρηξη πολλών αντιδραστήρων, που αποκαλύπτει ότι η πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας χειροτέρευσε.

          Η 4η σάλπιγγα της Αποκάλυψης[21] δεν μιλάει για κάποια τοπική καταστροφή, αλλά μας φανερώνει τη ζοφερή πνευματική κατάσταση της εποχής της:

           «Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε. Και χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου και το ένα τρίτο της σελήνης και το ένα τρίτο των αστέρων, για να σκοτεινιάσει το ένα τρίτο από αυτά, και η ημέρα να μη φωτίσει κατά το ένα τρίτο της και η νύχτα παρόμοια». (Αποκ. 8:12).

          Ο πνευματικός ουρανός, αυτός των ψυχών της ανθρωπότητας, σκοτεινιάζει κατά το 1/3, ώστε να μη φαίνονται καθαρά ο Ήλιος της Δικαιοσύνης Χριστός, η Εκκλησία που φωτίζεται απ' Αυτόν (όπως η σελήνη από τον ήλιο), και οι άγιοι που λάμπουν κι αυτοί σαν αστέρια του νοητού στερεώματος.[22] Και επειδή οι αλλόθρησκοι δεν προσβλέπουν στον Χριστό για βοήθειά τους, το σάλπισμα αυτό απευθύνεται στους Χριστιανούς. Τους προειδοποιεί ότι αυξήθηκε η εμπάθειά τους, ώστε ο νους τους να σκοτισθεί κατά το 1/3. Διότι με τη «Νέα Τάξη», που (επίσημα) ξεκίνησε θρησκευτικά στην Ασίζη[23] τη χρονιά του Τσερνομπίλ, έχει αρχίσει μαζικά η αποστασία τους με την παράδοσή τους στα πάθη (της φιλαργυρίας, φιληδονίας, ή φιλαρχίας). Γι' αυτό βλέπομε πχ. βουλευτές που ψηφίζουν αντίχριστους νόμους, οικογένειες διαλυμένες κλπ. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μετανοίας, και στην Ορθόδοξη Εκκλησίααυτή είναι Μυστήριο. Ο Αιδέσιμος Μπήντ ή Βέδας (+735), από τη δυτική Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει: «η 4η σάλπιγγα δηλώνει την αποστασία των ψευδαδέλφων στο σκοτείνιασμα των άστρων»,[24] δηλ. στο κρύψιμο από τον νου των χλιαρών (στην πίστη) Χριστιανών του φωτός των αγίων του Θεού.

          Στο υλικό πεδίο ο ουρανός σκοτεινιάζει από διάφορες αιτίες. Από την ταχύρρυθμη εκβιομηχάνιση της Ασίας μετά την έναρξη της παγκοσμιοποίησης, ολόκληρα σύννεφα ρύπων προερχόμενα από τα εργοστάσια καλύπτουν τον ουρανό. Αυτά τα σύννεφα εμποδίζουν το φως των ουρανίων σωμάτων να φτάσει στη γη. Έτσι δημιουργείται η «Πλανητική σκίαση» ή «Global dimming» που από καιρό καλύπτει από μόνη της ένα ποσοστό συσκότισης τουλάχιστον 20%.[25] Μια άλλη σπουδαία αιτία που σκοτεινιάζει τον ουρανό είναι η τέφρα των ηφαιστείων. Η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull της Ισλανδίας, το βράδυ της 20ής Μαρτίου 2010, έστειλε την τέφρα του στους ουρανούς της Ευρώπης, επισφραγίζοντας τη συμφορά που προβλέπεται από την 4η σάλπιγγα της Αποκάλυψης.[26] Δεν υπήρξαν νεκροί από την ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά και η συγκεκριμένη σάλπιγγα δεν το προβλέπει. Έμμεσα, πάντως, οι μολύνσεις του περιβάλλοντος είναι αιτία πολλών θανάτων.[27]

          Τη χρονιά αυτή (2010) η φιλαργυρία των "Τροϊκανών" (Τραπεζιτών κλπ) επιβάλλει στον ελληνικό λαό, μέσω διεφθαρμένων πολιτικών, τα οικονομικά «Μνημόνια», αρπαγής της περιουσίας του, για να επιβεβαιωθεί τελικά η προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού: «Θα σας πάρουν και τη στάχτη από τη φωτιά»!...[28] Είναι φανερό ότι όταν χάνομε τη μνήμη του Θεού και ξεχνιέται το «μυστήριο της Θείας Οικονομίας» για τη σωτηρία μας, τότε έρχεται το «μυστήριο της ανομίας»[29] που θα φέρει τον Αντίχριστο, με την οικονομία της διαφθοράς, να μας το θυμίσει ακόμα και ονομαστικά (Μνημόνια)! Η Ισλανδία μαστιζόταν επίσης από οικονομική κρίση,[30] και γενικώς οι οικονομίες των χωρών βρίσκονται σε πορεία υπερχρέωσης, σαν αποτέλεσμα των επιλογών της Νέας Τάξης.

          Η αυξημένη φιλαργυρία ήταν ένα από τα πάθη που σκοτείνιαζε το νου των ανθρώπων την εποχή της 4ης σάλπιγγας, που εξετάζομε. Επίσης, από ηθικής πλευράς, η Ισλανδία ήταν η πρώτη παγκοσμίως χώρα που έβγαλε ομοφυλόφιλο ηγέτη. «Η πρώτη gay ηγέτης στον κόσμο, κέρδισε τις εκλογές στην Ισλανδία», λέει ελληνικό site.[31] Προϋπήρχε, από το 1978, ο οργανισμός «Organization of Icelandic Lesbians and Gay men». Επίσης, από το 2010, ο Μπετέλ (μετέπειτα πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου), ζούσε με σύμφωνο συμβίωσης.[32] Η αμέλεια των πρώην Χριστιανικών λαών, με την οποία έδωσαν προτεραιότητα σε υλικά είδωλα (χρήματα, ανέσεις, πολυτέλεια, ηδονές κλπ), οδήγησε σε πλήρη απομάκρυνση από τον αληθινό Θεό. Χωρίς να το πολυκαταλάβουν, «μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος, και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την κτίση παρά τον κτίσαντα - Θεό» (Ρωμ. Α 25), ως νέο-ειδωλολάτρες.

          Αλλά δεν έμειναν εκεί. Τα υποκινούμενο από τα πνεύματα της πονηρίας πάθη οδηγούν τους σκοτισμένους σε ακόμα πιο ζοφερή κατάσταση. Διότι, όταν επέτρεψε ο καρδιογνώστης Θεός, παραδόθηκαν στις επιθυμίες των καρδιών τους, δηλ. σε πάθη ατιμίας. Και αι θήλειαι αυτών (των νέο-ειδωλολατρών) μετάλλαξαν τη φυσική χρήση στην παρά φύσιν. Ομοίως δε και οι άρρενες αφού άφησαν τη φυσική χρήση της θηλείας κάηκαν στη μεταξύ τους όρεξη... (Βλ. Ρωμ. 1:18-27). Αυτή την απομόνωση από τη φέρουσα τη χάρη του Θεού πνευματική ζωή, και την αποκλειστική φροντίδα για τη γήινη ματαιότητα, χαρακτήρισε με ακρίβεια ο άγιος Σωφρόνιος με τα λόγια «ο κόσμος ζει στην απελπισία»!

          Στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο απόστολος Παύλος εξηγεί ότι γίνεται σταδιακή συσκότιση του νοερού της ψυχής από τα πάθη μόλις οι άνθρωποι απομακρυνθούν από τον Θεό, τη γνώση και δοξολογία Του.[33]

Κανείς δεν δικαιολογείται να μην έχει έστω και στοιχειώδη γνώση Θεού, διότι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος τα αόρατα ιδιώματα Αυτού (όπως η μεγαλειότης, σοφία και δύναμη) γίνονται γνωστά διά των δημιουργημάτων.[34]

Σε κάθε είδος κακίας θα οδηγηθούν τελικά οι πρώην Χριστιανοί και οι άλλοι εξαπατημένοι από την ψευδο-πνευματικότητα της Νέας Τάξης.[35]

Το κακό θα μεγιστοποιηθεί στα χρόνια της ανάδειξης του τελικού Αντιχρίστου και η εγγύτητα προς αυτόν πρέπει να υπολογίζεται με την αύξηση της κακίας, ηθικής και δογματικής, όχι με «χρόνια και καιρούς».[36]

Το τέλος θα έρθει όταν τα νέα παιδιά δεν θα μπορούν να πλησιάσουν τον αληθινό Θεό γιατί θα τους επιβάλλεται ένας εντελώς αντίθετος στις εντολές του Χριστού τρόπος ζωής. Και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ευρώπη, με πρωτοστατούσα την Ισλανδία, προωθεί στα σχολεία την ομοφυλοφιλία με το πρόσχημα «της διαφώτισης κατά της ομοφυλοφοβίας»,[37] αλλά λογοκρίνει όσο μπορεί τη διαφώτιση του λόγου του Θεού πάνω στα θέματα ηθικής δηλ. απαιτεί για τις αποφάσεις της θρησκευτικό κύρος ανώτερο του Χριστού! Μετά την 4η σάλπιγγα είναι η περίοδος των τριών αντίστοιχων προς τις τελευταίες σάλπιγγες (5ης, 6ης και 7ης) προειδοποιήσεων.

.

Αριστερά η 5η σάλπιγγα (πόλεμος του πετρελαίου) και δεξιά η 6η (πόλεμος του νερού).

           4. Η περίοδος των τριών προειδοποιητικών «ΟΥΑΙ».

          4.1. Η Αποκάλυψη μας υποδεικνύει την εγγύτητα προς το τέλος του κόσμου και από πολιτική άποψη! Αυτό συνάγεται από τις αναφορές της ίδιας της Αποκάλυψης και της ερμηνείας των αγίων, που είδαμε ότι αποτελούν φως για μας. Προστρέχομε, γι' αυτόν τον λόγο  στην πολύ διαφωτιστική και συνοπτική αναφορά, για το ζήτημα αυτό, του αγίου Ανδρέα Καισαρείας (πιθανόν 563 - 637):

           «...Έτσι σε όσους ακούνε αυτά (της Αποκάλυψης), φαίνεται εύκολα παραδεκτό, ότι (μετρούμενες) απ' αρχής υπάρχουν επτά (ασεβείς) φημισμένες βασιλείες. Από αυτές οι μεν πέντε ήδη έχουν πέσει. Η έκτη επί της οποίας ωράθη η Αποκάλυψις υπάρχει στην παλιά (ειδωλολατρική) Ρώμη. Η έβδομη, που ακόμη δεν ήλθε (τον καιρό του αγίου Ανδρέα), είναι μιας νέας (ασεβούς) Ρώμης. Μετά από την έβδομη είναι η βασιλεία της παγκόσμιας Βαβυλώνας, δηλ. του Αντιχρίστου, που θα κρατήσει λίγο».[38] (βλ. τεύχος Η-19).

          Το «μυστήριο της ανομίας» στο οποίο αναφέρθηκε ο απόστολος Παύλος (Β Θεσ. 2:7), βρίσκεται εν εξελίξει από την αρχαιότητα, κατά την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βλέπει επτά (7) ασεβείς βασιλείες που θα προετοιμάσουν το δρόμο για τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι θεοποιούν τους ηγεμόνες τους και κρατούν τους λαούς τους στην ειδωλολατρεία, απομακρύνοντάς τους από τον αληθινό Θεό. Η ειδωλολατρική βασιλεία των Ρωμαίων είναι έκτη κατά τη μέτρηση της Αποκάλυψης. Είχε και αυτή τη λατρεία του αυτοκράτορα (Καίσαρα), που κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο προφήτης Δανιήλ βλέπει, από την εποχή του, 4 αυτοκρατορίες μέχρι το τέλος του κόσμου: Βαβυλωνιακή, Μηδο-Περσική, Ελληνική, και Ρωμαϊκή, στην οποία γεννήθηκε και πολιτογραφήθηκε ο Χριστός και γι' αυτό λέγεται ότι αυτή μένει με διάφορα διάδοχα σχήματα μέχρι το τέλος. Ο Ιωάννης μετράει δύο ακόμη αρχαιότερες του Δανιήλ αυτοκρατορίες, χωρίς να τις κατονομάζει.[39]

Συνολικά υπήρξαν πέντε αρχαίες αυτοκρατορίες, που περισσότερο εναντιώθηκαν στην έλευση του Σωτήρος Χριστού. Είναι όσες αιχμαλώτισαν ή εδίωξαν τους παλιούς Ισραηλίτες, εκ των οποίων είναι οι δίκαιοι που υπηρέτησαν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για να γεννηθεί ο Χριστός.[40]

          Τα ευσεβή Χριστιανικά βασίλεια, που επίσης ονομάζονται και ως πρώτη, δεύτερη και τρίτη Ρώμη ανέκοψαν την πρόοδο του κακού, διότι αυτά εισήγαγαν την ευσέβεια και θέσπισαν νόμους σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού είχε σ' αυτά ιδιαίτερη δύναμη για να μπορεί να ελέγχει (διά των αξίων εκπροσώπων της) και τις εκάστοτε παρανομίες των ηγετών τους, σε ηθικά και δογματικά θέματα. Έτσι δημιουργήθηκε ο Χριστιανικός πολιτισμός, που δίνει αξία υπερκόσμια στην ανθρώπινη ζωή, γιατί την ενώνει με την αιωνιότητα. Το 1917 η Ρωσία, που πολιτικά (μόνο) εθεωρείτο «τρίτη Ρώμη», δέχθηκε τον εισαχθέντα από τη Δύση αθεϊσμό των κομμουνιστών και, όπως είδαμε, ως όρος μέγα που καίγεται με (διαβολική) φωτιά ρίχτηκε στη θάλασσα (της αθεΐας). (Αποκ. 8:8).

          Κατά το δόγμα «Μόσχα - Τρίτη Ρώμη», που διατυπώθηκε από τον Γέροντα Θεόφιλο (περ. 1465 - 1542) του Πσκόφ, «ο Ιβάν ο Γ΄ της Ρωσίας είχε ανακηρύξει τη Μόσχα σε Τρίτη Ρώμη, αφού η Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη Ρώμη, όπως είχε χαρακτηρισθεί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, βρισκόταν ήδη υπό Οθωμανική κατοχή». Το 1917, όμως, έπεσε η Χριστιανική «Τρίτη Ρώμη». Και, κατά τον γέροντα Φιλόθεο, 4η δεν θα υπάρξει! «Και η μία και η άλλη Ρώμη έπεσαν, η τρίτη κρατάει ακόμη (τον καιρό του Φιλόθεου), και μια τέταρτη δεν θα υπάρξει»!..[41] Και όπως έδειξαν ο Γεώργιος Φλωρόφσκι και άλλοι, η θεωρία της Μόσχας ως «Τρίτης Ρώμης» διαμορφώθηκε μέσα σε ένα αποκαλυπτικό πλαίσιο: για τον Φιλόθεο η Μόσχα δεν ήταν μόνο η «τρίτη» αλλά, πιο σημαντικά, η «έσχατη Ρώμη». Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κι ο άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα, ερμηνεύοντας ένα όραμα: «...Εάν στη Ρωσία, επίσης (όπως σε προγενέστερα Χριστιανικά βασίλεια), λόγω της περιφρόνησης των εντολών του Θεού και της αποδυνάμωσης των κανόνων και προσταγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και για άλλους λόγους, η ευσέβεια ελλατωθεί, πρέπει αμέσως κατόπιν να ακολουθήσει η τελική εκπλήρωση αυτών που γράφονται στο τέλος της Βίβλου, στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου».[42]

          Συνεπώς η 7η βασιλεία, που ακόμη δεν είχε έρθει τον καιρό του αγίου Ανδρέα και «είναι μιας νέας (ασεβούς) Ρώμης», ήδη ήρθε το 1917 και μάλιστα παρήλθε περί το 1990. Και ξέρομε ότι η Ορθοδοξία δεν επικράτησε σε άλλη ισχυρή χώρα (πχ στην Ινδία ή την Κίνα) για να υπάρξει μια ακόμη μεγάλη Χριστιανική περίοδος πριν το τέλος του κόσμου. Έτσι 4η Ρώμη δεν θα υπάρξει. Στην κομμουνιστική Ρωσία, που μετωνομάσθηκε σε Σοβιετική Ένωση (ή ΕΣΣΔ) επανήλθε η θεοποίηση του Καίσαρα, τώρα των κόκκινων τσάρων Λένιν, Στάλιν κλπ, αφού ο αθεϊσμός εκτόπισε τη λατρεία του αληθινού Θεού. Επομένως μετά την έναρξη της Παγκοσμιοποίησης ή Νέας Τάξης (1990), είμαστε στα χρόνια που το επτακέφαλο Θηρίο της Αποκάλυψης έχει δείξει τις επτά κεφαλές του, με επτά ασεβείς βασιλείες, και τη σκυτάλη της εξουσίας έχει παραλάβει ένα παγκόσμιο σύστημα που διαβρώνει με την «πολύθεη αθεΐα του» (κατά την έκφραση του αγίου Μαξίμου), ότι ευσεβές, ηθικό και δίκαιο υπάρχει ακόμη για να ενθρονίσει ως ηγεμόνα του τον Αντίχριστο. Διότι όπως είπε ο άγιος Ανδρέας, μετά την έβδομη ασεβή βασιλεία είναι «η βασιλεία της παγκόσμιας Βαβυλώνας, δηλ. του Αντιχρίστου, που θα κρατήσει λίγο». Ο Αντίχριστος επομένως έρχεται με το σύστημά του, και αυτό τώρα προετοιμάζει την εμφάνισή του. Εμείς βλέπομε και θα δούμε ακόμη πολλούς αντιχρίστους που δουλεύουν γι' αυτόν, αλλά ο τελευταίος Αντίχριστος θα βασιλεύσει μόνο 3,5 χρόνια.[43]

          Η έναρξη της παγκόσμιας Βαβυλώνας (1990) μας έχει γνωστοποιηθεί και σαν αρχή των γεγονότων της Συντελείας από τον άγιο Καλλίνικο (1787-1868) επίσκοπο του Ρίμνικ και ηγούμενο της Μονής Τσερνίκα στη Ρουμανία μετά από αποκάλυψη. Κάτω από την εικόνα της Αγίας Τριάδος, «είδε μια μεγάλη περγαμηνή από χρυσό, στην οποία ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα: 7500 από Αδάμ... Οι άγιοι Νικόλαος και Γεώργιος που τον κρατούσαν από τα μπράτσα, του είπαν: Βλέπε ότι... το τέλος του ορατού κόσμου θα αρχίσει, όταν συμπληρωθούν 7500 χρόνια από κτίσεως Αδάμ (=1992 μ.Χ.)».[44] Δεν θα έρθει μόνο με γήινα και διαχειρίσιμα κατά τη φαντασία μας[45] γεγονότα το τέλος του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία, αλλά για την αμετανοησία των ανθρώπων και «οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν».[46]

«Και θα υπάρχουν (φανερά σε όλους) σημάδια στον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα»... Τότε θα γίνουν τρομεροί σεισμοί και τσουνάμια. Και «οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από φόβο και από όσα προσδοκούνται να επέλθουν στην οικουμένη». (Λουκ. 21:25-26).

          Μόνο η μετάνοια μπορεί να φρενάρει την καταστροφή αυτού του κόσμου. Αλλά ο σύγχρονος αθεϊσμός (τελευταία σαν πολιτική ορθότης, οικουμενισμός κλπ) δεν αφήνει περιθώρια να φανεί ότι το πρόβλημα είναι πνευματικό.

          Βλέπουμε όμως τα αποτελέσματα στον 20ό αιώνα: Πολέμους, επαναστάσεις, οικονομικές καταστροφές, ηθική  κατάπτωση, δογματικός συγκρητισμός κλπ. Αυτά υπήρξαν οι σαθρές βάσεις στήριξης της Νέας Τάξης. Ο άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης προείπε, για τον 20ό αιώνα (περ. 7400-7500 από Αδάμ):

«…¶ραγε ωσάν τι ταραχή θέλει γίνει τότε από το τέταρτον ως το πέμπτον, ήγουν από τας 7400 (=1892) έως τας 7500 (=1992) έτη… άραγε ωσάν τι αρπαγή (περιουσιών) τότε θέλει γίνει, άραγε τι αρρενομανία και μοιχεία της αιμομιξίας και ακαθαρσίας θέλει γίνει τότε…».[47]

          Συνεπώς η Αποκάλυψη μας γνώρισε και από πολιτική άποψη που βρισκόμαστε, ενώ και χρονολογικά τώρα ξέρομε ότι είμαστε στην εποχή (μετά το 1990) της «παγκόσμιας Βαβυλώνας», η οποία πνευματικά είναι πολύ επικίνδυνη. Έλεγε ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: «Είναι φοβερή, εξωφρενική η κατάσταση! Η παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Ήρθε η αποστασία και μένει τώρα να έρθη «ο υιός της απωλείας»... Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων»!..[48]

 

          4.2. Το πρώτο προειδοποιητικό Ουαί.

          Είναι η αντίστοιχη της 5ης σάλπιγγας προειδοποίηση, που χωρίς αμφιβολία έγινε στον κόλπο του Μεξικού στις 20 Απριλίου 2010. Ήταν η έκρηξη στο φρέαρ της πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon της BP που προκάλεσε μόλυνση της θάλασσας, των ακτών και του αέρα από την αποδέσμευση τεραστίων ποσοτήτων πετρελαίου και μεθανίου. Δηλ. βλέπομε και στο υλικό πεδίο τα χαρακτηριστικά της 5ης σάλπιγγας:

      «Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδα αστέρα  να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της αβύσσου (του χωρίς βυθού χάους). Και άνοιξε το πηγάδι, (φρέαρ), της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού». (Αποκ. 9:2).

          Λέμε άβυσσο τα βαθειά νερά, που μοιάζουν χωρίς βυθό. Και η πλατφόρμα είχε το όνομα «Ορίζοντας των βαθειών νερών» ή της αβύσσου. Ο «ορίζοντας» χαρακτηρίζει την αρχή όσων επισημαίνει η προειδοποίηση αυτή πνευματικά, όπου άβυσσος, κυριολεκτικά χωρίς βυθό, είναι η Κόλαση! Μετά την πολιτική εισαγωγή της ανηθικότητας τα τελευταία χρόνια, τώρα τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί ένας αστέρας - επίσκοπος ενδίδει στην αποδοχή της, πιεζόμενος από τη διαφθορά που τον περιτριγυρίζει. Είναι ο πάπας της Ρώμης, που πέφτει χαμηλότερα από την πτώση του στα γλυκά νερά, που πίκρανε κατά την 3η σάλπιγγα. Τώρα ο πάπας, ως πεσμένος πνευματικά αστέρας, αλλά με πολλή κοσμική αποδοχή, προκαλεί με τη πτώση του νέο πνευματικό σκότος, που προστίθεται σ' αυτό που προκάλεσε η 4η σάλπιγγα.

        Η εκκοσμίκευση των παπών άρχισε πολύ πριν την ίδρυση του κράτους του Βατικανού (1929): «Από τον 7ο αιώνα οι (φίλαρχοι) Φραγκολατίνοι επίσκοποι συνήθιζαν κατά τρόπο μαγικό να λαμβάνουν την Αποστολική τους διαδοχή μέσω της εξοντώσεως των Ρωμαίων, Κελτών και Σαξόνων προκατόχων τους, μεταβάλλοντες έτσι κάθε κατακτημένο ποίμνιο σε δουλοπαροίκους του Φραγκο-Λατινικού Φεουδαλισμού»,[49] γράφει ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης.

Και προσθέτει: Επί 215 χρόνια, από το 794 έως το 1012 οι Ρωμαίοι Ορθόδοξοι πάπαι αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Φράγκους κυρίους τους στα θέματα του Filioque και των εικόνων. Ο τελευταίος Ορθόδοξος Ρωμαίος πάπας που μνημονεύεται στα δίπτυχα των υπολοίπων τεσσάρων Ρωμαίων πατριαρχείων είναι ο Ιωάννης 18ος (1003-1009)». (10ο).

          Η Ιερά Εξέταση (Sacra Inquisitio) με τις τρεις μορφές της («Μεσαιωνική Ιερά Εξέταση», «Ισπανική Ιερά Εξέταση» και «Ρωμαϊκή Ιερά Εξέταση»), έδρασε σαν «εργαλείο» του παπισμού και των αρεστών σ' αυτόν ηγεμόνων της εποχής για να εξοντώνουν τους πάσης φύσεως εχθρούς τους. Αργότερα, το κράτος του Βατικανού έδωσε φανερή πολιτική διάσταση στον παπισμό, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες αποκαλύπτεται δεμένος στη διαφθορά. Όπως είχε πει, από το 1972, ο τότε πάπας Παύλος ο 6ος: «Από κάπου εδώ ή αλλού ο καπνός του Σατανά έχει μπει στο ναό του Θεού»! [50]

          Το ξέπεσμα του παπισμού επιτάχυνε η άνοδος του Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ. Από αυτόν υπήρξαν υπερβολικά μέτρα υποστήριξης των ομάδων LGBTQ (ποικίλων μορφών σαρκικής συνεύρεσης), σε βαθμό που τα δικαιώματα όλων των άλλων ομάδων, κατά είδηση της 21ης Ιουλίου 2014 (FOX)[51], να παραθεωρούνται, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών δικαιωμάτων!... Από την ανεκτικότητα περάσαμε τάχιστα στην αναγνώριση των σαρκικών παθών ως ...ωφέλιμων και αμέσως, χωρίς να χάσουμε καιρό, στην υπερηφάνεια,[52] το μέγιστο και τελικό κακό, που έριξε τον Εωσφόρο από τον ουρανό και από άγγελο τον έκανε διάβολο. Την υπερηφάνεια προτάσσει της ασελγείας ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος, λέγοντας για τα πάθη των Σοδομιτών:[53] ...«Αναλογίσου ότι ο δίκαιος Λωτ στα Σόδομα κατοικούσε, αλλά δεν παρασύρθηκε από την υπερηφάνεια εκείνων και ασέλγεια, γι' αυτό και σώθηκε». [54] 

          Πάπας, όταν έγινε η έκρηξη του φρέατος Deepwater Horizon (20-4-2010), ήταν ο Βενέδικτος 16ος, ο οποίος είχε εκλεγεί ακριβώς 5 χρόνια νωρίτερα (19-4-2005). Αυτός συμβιβάστηκε με τα κοσμικώς θεσμοθετηθέντα από τον Μπαράκ Ομπάμα, παρ' όλο που γνώριζε από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τη Γένεση, ότι: «εποίησεν (δημιούργησε) ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς». Και αυτούς που δημιούργησε αυτούς και ευλόγησε ο Θεός. «Και ευλόγησεν αυτούς (το άρσεν και θήλυ) ο Θεός»... (Γεν. 1:27-28). Ο Βενέδικτος προσπάθησε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες μεταξύ παραδοσιακών και εκμοντερνιστών επισκόπων. Μετά την παραίτησή του όμως (28 Φεβ. 2013), ο πάπας Φραγκίσκος, που ανέλαβε στις 13-3-2013, είναι εκμοντερνιστής και τιμωρεί όσους ήθελαν να υπάρχει κάποια τάξη στα ηθικά θέματα μέσα στην "Εκκλησία" του. Ο υποβιβασμός (πχ) του Αμερικανού καρδινάλιου Μπαρκ (Raymond Burke), από θέσεις κλειδιά σε άλλη θέση χωρίς σημασία, έγινε μετά από εναντίωσή του, σε πρόσφατη Σύνοδο, στην είσοδο (αμετανόητων) ομοφυλόφιλων στην παπική Εκκλησία, την οποία υπό τον Φραγκίσκο χαρακτήρισε δημόσια σαν «Πλοίο χωρίς πηδάλιο»!

«Ο πάπας Φραγκίσκος υποβιβάζει τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέϊμοντ Μπάρκ», λέει η πιο πάνω είδηση της 8-11-2014. Και συμπληρώνει ότι ο Μπάρκ είναι σφοδρός επικριτής των αμβλώσεων και του γάμου των ομοφυλοφίλων

          Ο Φραγκίσκος είχε ήδη ανακοινώσει (2013) την ύπαρξη γκέι-λόμπυ στο Βατικανό! «Στην Κουρία (του Βατικανού) υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει επίσης ένα ρεύμα διαφθοράς... Αναφέρεται το "Gay Lobby" και είναι αλήθεια, υπάρχει εκεί... Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνομε».[55] Σε άλλη συνέντευξη διευκρινίζει ότι καταφέρεται μόνο εναντίον της ύπαρξης λόμπυ.[56]

          Ο Φραγκίσκος τοποθετήθηκε ανοικτά υπέρ των γκέι ιερέων του. Ένας απ' αυτούς, ιδρυτής της οργάνωσης «Agedo  Foggia»  («Πίστη και Ομοφυλοφιλία»), ζητάει νέα ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ώστε «η υπακοή στο Ευαγγέλιο να είναι ελεύθερη»! Ο Φραγκίσκος τον εκτίμησε τόσο πολύ που συλλειτούργισε μαζί του και του φίλησε το χέρι!...[57] Επομένως το κατρακύλισμα του παπισμού είναι γενικό, όχι μόνο των ηγετών του.

Στην Αμερική του Ομπάμα, η πολιτική εξουσία υποχρεώνει τους «χριστιανούς ιερείς» να τελούν γάμους ομοφυλοφίλων, με απειλή ποινές φυλάκισης και τσουχτερά πρόστιμα. Είμαστε, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος, στην εποχή που «όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούν. Κάτι πράγματα..., ντρέπομαι να τα πώ. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια».

Επί πλέον: «Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολλή στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα, για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει ώρα που θα κλωτσήσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες, δεν υπολογίζουν τίποτε. Είναι φοβερό! Έγινε μια βαβυλωνία. Να κάνουμε προσευχή να βγουν οι άνθρωποι από αυτήν την βαβυλωνία... [58]

          Υπάρχει μια επιτάχυνση στο κακό που φαίνεται να μη προλαβαίνει να διαχειρισθεί ούτε ο πάπας! «Στα παιδιά», λέει ο πάπας το 2017 στην Κρακοβία, «λέγεται στο σχολείο ότι ο καθένας μπορεί να αλλάζει το φύλο του (της). Γιατί το διδάσκουν αυτό; Γιατί τα βιβλία παρέχονται από τα πρόσωπα και τα ιδρύματα που σας δίνουν χρήματα»! RT-link. Τότε, κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο πάπας καρφώνει τους συνεταίρους του στην παγκοσμιοποίηση (ΔΝΤ, Τραπεζίτες κλπ) για την εκβιαστική προώθηση της ομοφυλοφιλίας λέγοντας: «Είναι απαράδεκτο οι τοπικές Εκκλησίες να υποβάλλονται σε πιέσεις σε αυτό το θέμα και οι διεθνείς οργανισμοί να πρέπει να εξαρτούν την οικονομική βοήθεια προς τις φτωχές χώρες από την εισαγωγή νόμων για την καθιέρωση «γάμου» μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου»! Αυτά λέει ο πάπας, ενώ είναι επίσης γνωστά τα σκάνδαλα παιδοφιλίας των ιερέων του, ώστε για τους τελευταίους και τις ενορίες τους που πληρώνουν τεράστια πρόστιμα και έχουν ξεπουλήσει πολλές εκκλησίες,[59] η τυχόν νομιμοποίηση και αυτής της ανηθικότητας θα ήταν, με κοσμικά κριτήρια, μια αποδεκτή λύση.

          Όμως, «αυτοί που δίνουν τα χρήματα», όπως λέει ο πάπας, προχωράνε ασυγκράτητοι στην αντζέντα τους να διδάσκεται στα σχολεία η αλλαγή φύλου, και τον βρίσκουν απροετοίμαστο να το αντιμετωπίσει ή να το ..."δικαιολογήσει". Και αυτό παρά το ότι είναι γνωστή η φιλία του με τους Τραπεζίτες, τις πολυεθνικές, κλπ, καθώς «το Βατικανό θα συνάψει μια «παγκόσμια συμμαχία» με τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου...» και ότι δημιούργησε τους «Guardians» για να περιφρουρούν τους θησαυρούς του! Φανερώνεται έτσι ένα σπρώξιμο προς το κακό απ' όλες τις μεριές, δηλ. ένα κατρακύλισμα δαιμονικής προέλευσης  που μας θυμίζει την 5η σάλπιγγα.

          Η σύγχρονη κοινωνία βουτάει βαθύτερα στην άβυσσο από την εποχή της αντίστοιχης προειδοποίησης το 2010, οπότε είμασταν στον ορίζοντά της. Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη κυριεύουν τους ανθρώπους, και μάλιστα τους Χριστιανούς στους οποίους εστιάζεται η Αποκάλυψη, όλο και περισσότερο. Και σ' αυτό συνεργούν τα πονηρά πνεύματα που απελευθερώθηκαν από τον πεσμένο αστέρα - επίσκοπο, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την πνευματική πορεία της ανθρωπότητας, επειδή συμπαρασύρει με τη νέα ηθική και δογματική του πολλούς Χριστιανούς, ακόμα και Ορθοδόξους.

          Οι πιστοί πρέπει να αντιμετωπίζουν τους νοητούς εχθρούς με «αόρατο πόλεμο»,[60] μεγαλύτερης έντασης από παλιότερες εποχές, πάντα με τα όπλα που μας έδωσε ο Χριστός. Οι αμελείς όμως πνευματικά Χριστιανοί και κυρίως οι ασεβείς γίνονται παίγνια των δαιμόνων, οι οποίοι έρχονται και κατοικούν μέσα τους.

Γι' αυτό, κατά τον άγιο Νικόδημο,[61] λέει ο θεολόγος Γρηγόριος, «ὅτι ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, πὼς τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα, ἀφ᾿ οὗ ἐξέλθει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, πάλιν παίρνει ἑπτὰ ἄλλα πνεύματα καὶ εἰσέρχονται καὶ κατοικοῦν σὲ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον (Ματθ. 12,43)· αὐτό, λέω, μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος, ὅτι γίνεται μετὰ τὸ Βάπτισμα, παραχωροῦντος τοῦ Θεοῦ νὰ μπαίνουν οἱ δαίμονες στὸν βαπτισθέντα, γιὰ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς καὶ τὰ λόγια καὶ τὰ κακὰ ἔργα, ποὺ θὰ κάνῃ μετὰ τὸ Βάπτισμα (Λόγ. εἰς τὰ Φῶτα· βλ. καὶ τὸ κ´ κεφάλ. τοῦ β´ μέρους).

     Αυτό εξηγεί το γιατί όταν πολλοί γίνουν υποχείρια των δαιμόνων επιτρέπει ο Θεός να λυθούν οι 4 (πονηροί) άγγελοι του Ευφράτη, που θα κάνουν τον παγκόσμιο πόλεμο και τον Αρμαγεδδόνα, σύμφωνα με την 6η σάλπιγγα. Ήδη, από την 5η σάλπιγγα γίνεται μαζική απελευθέρωση πονηρών πνευμάτων που σαν ακρίδες ξεχύνονται εναντίον των ανθρώπων που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους, ενώ δεν βλάπτουν τα φυτά. Προετοιμάζουν τους ανθρώπους για πόλεμο: «τα ομοιώματα των ακρίδων είναι όμοια με ίππους που είναι έτοιμοι για πόλεμο»... (Αποκ. 9:7).

Στη γη είναι ο «πόλεμος του πετρελαίου», που αρχίζει να οργανώνεται επί πάπα Βενεδίκτου 16ου, ο οποίος στο αρχιερατικό του ένδυμα με τα κελύφη οστράκων δείχνει, από τον καιρό της ενθρόνισής του, το ενδιαφέρον του για τα πετρέλαια!

Πνευματικά ετοιμάζεται πόλεμος κατά των πιστών μετά την αποδοχή από τον πάπα Βενέδικτο αρχικά, και από τον Φραγκίσκο στη συνέχεια, της νέας ηθικής που εισήγαγε πολιτικά ο Ομπάμα. Σ' αυτή την πτώση των παπών προστέθηκε η αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης και η έρευνα για «Εξωγήινους»!

  Επιπροσθέτως συνεχίζονται οι οικουμενιστικές και πανθρησκευτικές φιέστες. Τις πανθρησκευτικές κινήσεις, τις οποίες ονόμαζε ο πάπας Ιω. Παύλος 2ος προς μεν τους παπικούς «Αποστολικές περιοδείες», προς δε τις επισκεπτόμενες χώρες «προσέγγιση των θρησκειών», τις στήριξε θεωρητικά αφ' ενός η κοσμική ειδίκευση του ιδίου στη «φαινομενολογία», «the theory of the theater, above all» (η «θεωρεία του θεάτρου υπεράνω όλων»),[62] και αφ' ετέρου "θεολογικά" ο καρδινάλιος Ratzinger, μετέπειτα πάπας Βενέδικτος 16ος. Αυτός ιδιαίτερα προσπάθησε να υποστηρίξει, αλλά με αυτοσχέδια "θεολογία", το περίεργο θρησκευτικό άνοιγμα του παπισμού προς τους Εβραίους.

          Ο Ratzinger έγραψε μία εισαγωγή και υπέγραψε το «The Jewish People and the Holy Scriptures», το κείμενο δηλ. «Ο λαός των Εβραίων και οι Άγιες Γραφές» που δημοσιεύθηκε το 2004 από το «Pontifical Biblical Institute». Εκεί ο Ratzinger λέει: «Η ερώτηση που τίθεται είναι η ακόλουθη: Τι σχέσεις η Χριστιανική Βίβλος εγκαθιστά μεταξύ Χριστιανών και του λαού των Εβραίων»; Αλλά ο Θεός δεν προσωποληπτεί,[63] και το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις Του προς τους λαούς... Με το διπλωματικό αυτό "θεολογικό" πνεύμα δεν είναι περίεργο που φτάνει να πει ότι «η Χριστιανική Βίβλος συντίθεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις Άγιες Γραφές του Εβραϊκού λαού».[64] Και μετά: «Η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί σωστά να κατανοηθεί ξέχωρα από την Παλαιά Διαθήκη, και την Εβραϊκή Παράδοση που την μεταφέρει». Γνωρίζομε όμως ότι τα χρόνια της επί γης παρουσίας του Χριστού και των Αποστόλων δύο τουλάχιστον ομάδες Εβραίων υπήρχαν που πίστευαν και ερμήνευαν τις Γραφές διαφορετικά η μία από την άλλη: Οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι. «Οι μεν Σαδδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα. Οι δε Φαρισαίοι ομολογούν (ότι υπάρχουν) και τα δύο», γράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων (23:8). Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες ομάδες Εβραίων που οι διδάσκαλοί τους πιστεύουν διαφορετικά μεταξύ τους. Εξ άλλου μπορούν, κατά τον Ράτσιγκερ, ο Άννας και ο Καϊάφας να μεταφέρουν σε μας, με την παράδοση των Εβραίων, την κατανόηση της Καινής Διαθήκης;;;

          Η διπλωματική "θεολογία" του Ράτζινγκερ φαίνεται να αναπαύει τους Εβραίους. Όπως πχ. εξηγεί ο (ραβίνος) Rosen, ο οποίος ηγείται του τμήματος της Αμερικανο Εβραϊκής Επιτροπής για τις διαθρησκειακές σχέσεις, κατά τα λεγόμενα του Ratzinger, «το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι δεν αποδέχονται τον Ιησού δεν πρέπει να ιδωθεί σαν μια πράξη ότι δεν δέχονται το Θεό, αλλά σαν μέρος του σχεδίου του Θεού να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η ειρήνη και η σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη έρθει»…(!)

          Αλλά ο δίκαιος Συμεών, δεχθείς στις αγκάλες του τον Χριστό τον ομολόγησε σωτήρα όλων των λαών: «εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν»...[65] Και ο Τίμιος Πρόδρομος έδειχνε τον Χριστό μεταξύ των ανθρώπων: «Ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». (Ιω. 1:29). Και όλη η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί ότι ο Σωτήρας, ο άρχων ειρήνης κατά τις προφητείες, ήρθε και είναι ο Ιησούς Χριστός. Το «η σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη έρθει»... είναι μια γιγάντια πνευματική πτώση, όπως αυτή που περιγράφει η Αποκάλυψη: «Και είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη»... Στον Βενέδικτο βρίσκει ακριβή εφαρμογή και η συνέχεια: «και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου (Κόλασης)». Το βεβαιώνουν οι Εβραίοι που εκτίμησαν τη "θεολογία" του Ratzinger, όπως μας λέει άρθρο της Ισραηλινής Ηaaretz.[66]

          Στο άρθρο, ο Israel Singer, πρόεδρος του Παγκόσμιου Κογκρέσου των Εβραίων (World Jewish Congress) λέει ότι «ο Ratzinger ήταν ο άνθρωπος που χορήγησε τα θεολογικά στηρίγματα για την απόφαση του πάπα John Paul II, να ανοίξει συνομιλίες με το Ισραήλ. Επέλυσε το πραγματικό πρόβλημα που υπήρχε, το 2.000 χρόνων θεολογικό ζήτημα. Ήταν ο μόνος που είχε τα κλειδιά να ανοίξει αυτό το κλείδωμα. Στα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει τη δισχιλιετή ιστορία των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και Χριστιανοσύνης. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει…».[67]

          "Χριστιανοσύνη" λένε την παπική Εκκλησία οι Εβραίοι, που τους δίωκε τους προηγούμενους αιώνες. Είναι γνωστή η εχθρική και προς τον Ελληνισμό συμπεριφορά των Ιησουιτών.[68]

Τώρα, που μέσα στη Νέα Τάξη παπικοί και Εβραίοι συνεργάζονται, θέλουν και "θεολογική" κάλυψη των ανοιγμάτων τους!

Αλλά ενώ ο πάπας δείχνει στο έμβλημά του ότι κρατάει, όπως ο απόστολος Πέτρος, τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, τώρα με την καταχθόνια θεολογία του πιάνει βυθό! Το δείχνει και το θαλάσσιο όστρακο στο σήμα του και στον μανδύα της ενθρόνισής του!...[69]

          Επειδή ο πάπας οδηγεί πνευματικά την παγκοσμιοποίηση, οι αληθινά πιστοί αργά ή γρήγορα θα δεχθούν πόλεμο κατά των ευσεβών αντιλήψεών τους από τους εκκοσμικευμένους Χριστιανούς του πάπα και τους απίστους, κάτι που άρχισε ήδη να γίνεται από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα νεοταξικά "κοινωνικά δίκτυα" (youtube, FB, κλπ). Αργότερα θα το αναλάβουν πιο επίσημοι οργανισμοί (ΟΗΕ, κυβερνήσεις κλπ).

Και ο Αιδέσιμος Μπηντ (ή Βέδας) εστιάζει στους αιρετικούς (με τη γενικότερη έννοια) το νόημα της 5ης σάλπιγγας: «Η 5η δηλώνει τη μεγαλύτερη εχθρότητα των αιρετικών, προδρόμων της εποχής του Αντιχρίστου». Οι «αιρετικοί» ανασυντάσσονται τώρα και οργανώνονται υπό τον πάπα και αρχίζουν να πολεμούν τους πιστούς που υπερασπίζονται τις εντολές του Χριστού. Μεταξύ αυτών από το 2011 είναι επισήμως και οι αθεϊστές. Διότι στην Ασίζη του 2011 ο πάπας Βενέδικτος 16ος ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας "θρησκευτικών ηγετών" και ενός "μη πιστού" δηλ. αθέου!...[70]

          Το αποτέλεσμα της οργανωμένης μάχης των «αιρετικών» (με τη γενική έννοια, δηλ. εχθρών της Χριστιανικής αληθείας), κατά των πιστών είναι ένας διπλός πόλεμος (πνευματικός και υλικός) στην επόμενη περίοδο, αυτήν της 6ης σάλπιγγας.

          4.3. Το δεύτερο προειδοποιητικό Ουαί.

          Συνεχίζομε να μελετούμε τις προειδοποιήσεις των τελευταίων σαλπίγγων. Και επειδή αυτές είναι ομοιόματα (μικρογραφίες) των αντιστοίχων κυρίως σαλπίγγων (5ης, 6ης και 7ης), γι' αυτό χρειάζεται να ανατρέχομε σε ότι γράφεται στην Αποκάλυψη για τις κυρίως σάλπιγγες. Είδαμε ήδη ότι ήχησε η 1η προειδοποιητική σάλπιγγα το 2010, η αντίστοιχη της πέμπτης. Βρισκόμαστε, πλέον, πολύ κοντά στη 2η προειδοποίηση, την αντίστοιχη της 6ης σάλπιγγας, για την οποία (6η) ο Ορθόδοξος Αιδέσιμος Μπηντ (ή Βέδας +735), από την Αγγλία, λέει: «Η 6η (σάλπιγγα) δηλώνει τον ανοικτό πόλεμο του Αντιχρίστου και των δικών του εναντίον της Εκκλησίας και την καταστροφή αυτού του εχθρού».[71]

    Επομένως ο μεγάλος πόλεμος ακολουθεί τον προαναφερθέντα του πετρελαίου, αποκαλούμενος και «πόλεμος του νερού»,[72] ή 3ος Παγκ. Πόλεμος.

Το κακό είναι αυτοκαταστροφικό, καθώς «χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν», ενώ αυτό προωθείται από πονηρά πνεύματα, που από τον καιρό του πάπα Βενέδικτου 16ου βγαίνουν αθρόως από τη φυλακή τους και «έχουν πάνω τους βασιλιά τον άγγελο της αβύσσου (Κόλασης)· το όνομά του Εβραϊκά είναι Αβαδδών, στην δε Ελληνική έχει όνομα Απολλύων (Εξολοθρευτής)» (Αποκ. 9:11), δηλ. τον Σατανά.

Αυτά που ξεκίνησε ο Βενέδικτος είναι, συνεπώς, καθοριστικά και για τα γεγονότα των επομένων σαλπίγγων, στα οποία όμως η ένταση αυξάνει, καθώς η εξαρτώμενη από την αύξηση της αμαρτίας απελευθέρωση των πονηρών πνευμάτων συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Γι' αυτό μόλις πέντε (5) περίπου μήνες χρειάζονται για να περάσομε από την 5η στην 6η σάλπιγγα! («έχουν τη δύναμη να βλάψουν τους ανθρώπους πέντε μήνες» - 9:10).[73]

Όταν, στην 6η σάλπιγγα, νομίζεται πως οι αντίχριστοι έχουν καταφέρει να απομακρύνουν και τους Χριστιανούς από την ευσέβεια, γίνεται ο μεγάλος εξοντωτικός πόλεμος, αφού πρώτα λυθούν οι 4 (πονηροί) άγγελοι του Ευφράτη.

          «Και ο έκτος άγγελος σάλπισε. Και άκουσα μία φωνή από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού, που είναι μπροστά στο Θεό, να λέει στον έκτο άγγελο που έχει τη σάλπιγγα. Λύσε τους τέσσερις αγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη. Και λύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι, οι προετοιμασμένοι γι’ αυτήν την ώρα και ημέρα και μήνα και χρονιά, για να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων». (Αποκ. 9:13-15).

            Τώρα, που βρισκόμαστε στην περίοδο των τριών προειδοποιητικών ουαί (και όχι στα καθ' αυτό ουαί) πρέπει να περιμένομε, μετά την έκρηξη του φρέατος του Μεξικού, μια προειδοποίηση, που θα έχει πολεμικό χαρακτήρα και θα είναι στην περιοχή του Ευφράτη, καθώς είναι αντίστοιχη της 6ης σάλπιγγας.[74] Αυτή θα αναγγέλει ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι, λόγω της γενικής αμετανοησίας, αναπόφευκτος.

          Και όσο ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας θα συνεχίζεται στο πνευματικό πεδίο τόσο περισσότερο η ένταση θα αυξάνει στη γη δημιουργώντας εστίες προστριβών και αφορμές για τον Γενικό Πόλεμο. Η πίεση στους Χριστιανούς θα μεγαλώσει για να τους παρασύρει μακριά από τις εντολές του Χριστού, σ' ένα τρόπο ζωής εγκλωβισμένο στη ματαιότητα. Και το κυριότερο, θα παρεμποδίζεται η ανόθευτη Ορθόδοξη διδασκαλία, με διάφορες προφάσεις (πολιτική ορθότητα, αντιρατσισμός, οικουμενισμός κλπ). Θα παρασυρθούν και κληρικοί να διδάσκουν διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων[75] απομακρυνόμενοι από την υγιαίνουσα διδασκαλία (Τίτ. 2:1). Ακούμε ήδη για αμαρτίες προς το «Κλίμα» και για "σωτηρία" από το εμβόλιο του κορωναϊού.

          Στο πνευματικό πεδίο (δηλ. στις ψυχές), η διάδοση των Χριστιανικών αληθειών, αποτελούν ύδωρ ζων για την ανθρωπότητα. Ο Χριστός λέει στην Αποκάλυψη: «Εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σ' αυτόν που διψά θα δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». (Αποκ. 21:6). Δηλ. θα δώσει, σε όσους το θέλουν, «ύδωρ ζωής» πέμποντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως και ο Δαβίδ προφήτευσε: «Θα πνεύσει το Πνεύμα Αυτού και θα ρεύσουν ύδατα». (Ψαλμ. 147:7).[76]

Και προς την Σαμαρείτιδα: «το ύδωρ το οποίο Εγώ θα δώσω σ' αυτόν (που διψά), θα γίνει σ' αυτόν πηγή ύδατος που θα αναπηδάει χαρίζοντας ζωή αιώνια». (Ιω. 4:14).

          Ο Ευφράτης (ευ-φράτω=λέγω καλά) μας υπενθυμίζει την ευφροσύνη που υπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων όταν αυτές αρδεύονται από τις καλές φράσεις του Ευαγγελικού λόγου και βαπτίζονται Χριστιανοί.[77] Αλλά όταν έρθει η μεγάλη αποστασία και οι άνθρωποι εχθρεύονται την αλήθεια που πηγάζει από τα τέσσερα ευαγγέλια, τότε λύνονται «οι 4 (πονηροί) άγγελοι του Ευφράτη», που μετατρέπουν τον κόσμο σε ένα δαιμονοκρατούμενο πλέον, παγκόσμιο σύστημα. Τότε, πλέον: «ο Ευφράτης, που είναι ένα ποτάμι της Βαβυλώνας, σημαίνει τη δύναμη του βασιλείου του κόσμου, και τα κύματα των διωκτών (των Χριστιανών)», κατά τον Βέδα. Μάλιστα, ο Ευφράτης συμβολίζει εκτός από το αντίχριστο παγκόσμιο σύστημα και τον ίδιο τον Αντίχριστο που θα κατάγεται από αυτά τα μέρη, με μητέρα από τη φυλή του Δαν.[78]

          Η παγκόσμια Βαβυλώνα, στην οποία ζούμε μετά περίπου το 1990 μ.Χ., γίνεται όλο και πιο ολοκληρωτική και αντίχριστη. Παλιά ήταν ο Νεβρώδ στην αρχαία Βαβυλώνα και τις άλλες πόλεις τις οποίες εξουσίαζε, που άλλαξε την διακυβέρνησή του σε τυραννία, θέλοντας οι άνθρωποι να φοβούνται μόνο αυτόν και όχι τον Θεό. Ο Νεβρώδ, όπως λέει ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος, «άλλαξε σταδιακά την κυβέρνηση στην τυραννία, βλέποντας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να μεταστρέψει τους άνδρες από το φόβο του Θεού, ώστε να τους φέρει σε μια συνεχή εξάρτηση από τη δύναμη του»! Αυτό συμβαίνει και στις ημέρες μας. Η Νέα Τάξη δεν θέλει να ακούγεται το όνομα του αληθινού Θεού, απαγορεύει το σταυρό και την προσευχή, όπου και όσο μπορεί, προετοιμάζοντας την υποδοχή ενός παγκόσμιου ηγέτη με τις προδιαγραφές που ταιριάζουν μόνο στον μεγαλύτερο Αντίχριστο. (Δ τεύχος, σελ. 57).

            Με την άνοδο του Μπάϊντεν στην προεδρία των ΗΠΑ η Νέα Τάξη επιταχύνει την εκτέλεση των σχεδίων της για τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού. Προωθεί για τον σκοπό αυτό, μαζί με τον πάπα, τα μέτρα για την «Κλιματική Αλλαγή», που προβλέπονται και από την ονομαζόμενη «Ατζέντα 21», η οποία κυρίως αφορά (ή έχει πρόφαση) το περιβάλλον και καθυστέρησε ήδη λόγω της ριζικής αντίθεσης σ' αυτήν του τέως Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Το σήμα του σκάφους του «Κλιματικού Ήρωα» Ντέϊβιντ Ρόθτσιλντ, αριστερά, για την παγκόσμια ανατροπή και βέβαια... το «Great Reset» κατόπιν.[79]

Ο πάπας Φραγκίσκος έβγαλε εγκύκλιο για το κοινό μας σπίτι, δηλ. αυτόν τον κόσμο! Ελπίζει στην «Κλιματική Αλλαγή», όπως λένε τώρα αυτό που παλιότερα έλεγαν «υπερθέρμανση του πλανήτη», για να μπορέσει να επιβιώσει σαν ηγέτης, ψευδο-πνευματικός τώρα, της θρησκείας του κόσμου! Οι αμαρτίες πλέον θα είναι προς το «κοινό μας σπίτι», τον κόσμο, όχι προς τον Θεό, για να μη θίγονται και οι άλλες θρησκείες που ακολουθούν τον πάπα στο φτιάξιμο της νέας παγκόσμιας θρησκείας...

          Μαζί με τους μεγαλοτραπεζίτες, το ΔΝΤ, ΕΚΤ, κλπ και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ,[80] προωθείται συγχρόνως η «Ατζέντα 2030» που απευθύνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει ως το 2030 να έχουν όλοι οι άνθρωποι της Γης ταυτοποιηθεί (βλ. κάτω), συμπεριλαμβανομένων και των νεογέννητων!

      Στην αρχή εισάγεται η "ευκολία" των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μάλιστα μέσω των κινητών τηλεφώνων, ως πιο εύχρηστων. Όταν ο κόσμος αποδεχθεί την άνευ εγγυήσεων εξάρτησή του από τις Τράπεζες, μετά θα μεθοδευτεί η πλήρης εξάρτησή του από το «Θηρίο», το σύστημα που θα τον ελέγχει ολοκληρωτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στην Ελλάδα ετοιμάζεται ήδη ο προσωπικός αριθμός που μπορεί να αντικαταστήσει όλους τους άλλους. Η ταυτότητα που θα βγει μ' αυτόν δεν πρέπει να ληφθεί από τους Χριστιανούς, γιατί θα αποτελεί αποδοχή του απάνθρωπου ελέγχου της Νέας Τάξης επάνω τους και της εκούσιας απομάκρυνσής τους από τη σωτήρια ελευθερία των τέκνων του Θεού. Επειδή μόνο ελεύθερα λογικά όντα, με τη λογική που μας έδωσε ο Θεός Λόγος για να τον αναζητούμε (όχι την αριθμητκή λογική),  μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα η Νέα Τάξη με το «Great Reset» και την «4η Βιομηχανική Επανάσταση» που τρέχουν στα πλαίσια της «Agenda 2030», επιδιώκει να μας κάνει απολύτως ελεγχόμενα απ' αυτήν βιορομπότ...[81]

          Η εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς συμμετέχει στο project της «Συμμαχίας για την ψηφιακή ταυτότητα» ID2020. Ήθελαν να δώσουν την ταυτότητα το 2020, ίσως με το εμβόλιο. Μπορεί να το δοκιμάζουν κι όλας σε κάποιες παρτίδες. Παράλληλα, ο Gates θέλει να ελέγχει τα κρυπτονομίσματα που θα χρησιμοποιούν τις κινήσεις του σώματος αντί τις διεργασίες "εξόρυξης" που γίνονται τώρα στους υπολογιστές. Ήδη με αίτηση που κατατέθηκε από τη Microsoft Technology Licensing LLC (με επικεφαλής τον Bill Gates), στις 20 Ιουνίου 2019, καταχωρήθηκε στις 26 Μαρτίου 2020 το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας WO/2020/060606 (παρατηρείστε τα 3 εξάρια), και στις 22 Απριλίου 2020 παραχωρήθηκε σ' αυτό διεθνής αναγνώριση. Ο τίτλος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι «Σύστημα Cryptocurrency (κρυπτοχρήματος) που χρησιμοποιεί δεδομένα δραστηριότητας του σώματος».[82]

          Το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates έχει, επίσης, δώσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια στο Pirbright Institute από το 2016, για την έγκριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τον κορωναϊό και τα συναφή εμβόλια. Η έγκριση ήρθε στις 20 Νοεμβρίου 2018.[83]

Το σχέδιο για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού με εμβόλια, στείρωση κλπ είναι, επίσης, από τα ενδιαφέροντα του Gates και έχει μιλήσει δημόσια γι' αυτά.[84]

          Οι «διαβασμένοι» τεχνοκράτες αποφασίζουν πλέον με συνοπτικές διαδικασίες για το μέλλον του κόσμου, χωρίς να δίνουν λόγο σε κοινοβούλια και λαούς. Αντίθετα, με διάφορες προφάσεις, επιβάλλουν τις απόψεις τους, και μάλιστα με ξέφρενη ταχύτητα. Αν και είναι από την εξέλιξη της επιστήμης όλα αυτά, η επιστήμη δεν χρησιμοποιείται πλέον σαν ένα εργαλείο για το καλό του ανθρώπου - εικόνας του Θεού, αλλά για το "καλό" του κατά φαντασίαν εξελιγμένου ανθρώπου - βιορομπότ της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης που ενώνει τους ανθρώπους με τους υπολογιστές...

Παρατηρούμε ότι πολλές διεργασίες (ατζέντες και projects) τρέχουν τώρα μαζί (17 είναι τα επίσημα της agenta 2030), συντονιζόμενες πλέον με υπολογιστικές διαδικασίες «τεχνητής νοημοσύνης» (AI). Η περίπτωση του κορωναϊού και των πειραματικών εμβολίων του είναι μια από τις διεργασίες που εκτελούνται τώρα από τη Νέα Τάξη. Και επειδή η αντι-οικονομία πρέπει να πολεμάει τη «Θεία Οικονομία» γι' αυτό δεν είναι περίεργο που γίνεται εκμετάλλευση της υγειονομικής κρίσης, όχι μόνο για να κλείσουν οι εκκλησίες, αλλά και για να υπερχρεωθούν και ανατραπούν οι οικονομίες των κρατών.

Η Γενική Διευθύντρια του IMF (ΔΝΤ) Kristalina Georgieva δήλωσε ανοικτά: «vaccine policy is economic policy»!... Δηλ. η εμβολιαστική[85] πολιτική είναι οικονομική πολιτική. Και μάλιστα υψηλής προτεραιότητας... Γιατί; «γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε τη μοίρα της παγκόσμιας οικονομίας»!...[86]

 Οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχουν πληροφορία στην ψυχή τους για το τι την ωφελεί και τι την βλάπτει. Ιδιαίτερα αυτό πρέπει να συμβαίνει με τους κληρικούς. Αν όμως αργεί αυτό το χάρισμα μέσα τους και επί πλέον δεν ενημερώνονται σφαιρικά για το ηθικό και δογματικό μέρος των εξελίξεων, μπορεί να φτάσουν να βλέπουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, δηλ. να μην ξέρουν τι τους ωφελεί και τι τους βλάπτει. Και δεν θα έχουν δικαιολογία γι' αυτό, διότι υπάρχουν αρκετοί ήδη που (τουλάχιστον) βλέπουν την απανθρωπία του υπάρχοντος συστήματος της παγκόσμιας διακυβέρνησης και αντιδρούν, χωρίς να έχουν γνωρίσει την Ορθοδοξία.

Γι' αυτό υπάρχουν τα «σημεία των καιρών», που έχουν προφανή πνευματική σημασία για τους πιστούς. Μετά τα όσα, όπως είπαμε πριν, συνέβησαν την εποχή του Ομπάμα, πρέπει να παρατηρήσομε ότι ήρθε μεγαλύτερο ηθικό και δογματικό κατρακύλισμα, που μας χωρίζει από τον Θεό και είναι αιτία παντός είδους καταστροφών. Με εξαίρεση κάποια μέτρα συγκράτησης του κακού από τον πρόεδρο Τραμπ, όπως τη μη χρηματοδότηση των εκτρώσεων από το Αμερικανικό κράτος, που είχε συνέπειες παγκόσμιες,[87] και τη μη συμμετοχή του κράτους στην υπερβολική διαφήμιση των ομοφυλοφίλων μέσα και από το site του Λευκού Οίκου, όπως γινόταν επί Ομπάμα, τα πράγματα τώρα βαίνουν κακώς.

          4.4. Παραδείγματα κατρακυλίσματος:

          - Το 2017 γίνεται στην Ελβετία φανερή σατανική τελετή με παρουσία πολλών Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ, για τον εγκαινιασμό του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού τούνελ (Gotthard) στον κόσμο.

Kρυφός σκοπός πρέπει να ήταν κάτι σπουδαίο: Ο "πνευματικός" επηρεασμός του δημοψηφίσματος που έγινε αμέσως μετά στην Αγγλία για να διατηρηθεί αυτή (αν το κατόρθωναν) στο Ευρωπαϊκό σχήμα. Όμως, οι δαιμονικές δυνάμεις απέτυχαν!...[88]

«Λίγα τα ψωμιά της Ευρώπης», πλέον. (άγ. Παΐσιος).

    -  Ο πρόεδρος Joe Biden αμέσως μετά την ορκομωσία του στις 20-1-2021, εμφανίζεται με μία στίβα διαταγμάτων που υπογράφει αμέσως. Μεταξύ αυτών είναι ένα διάταγμα το οποίο εισάγει την έννοια της «gender identity» την οποία δηλώνει αυθαίρετα ένα άτομο για τον εαυτό του, άσχετα από το βιολογικό φύλο του!

Η Αγία Γραφή, αντίθετα, δέχεται μόνο δύο φύλα, αυτά που δημιούργησε ο Θεός: «και εποίησεν (δημιούργησε) ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς». (Γεν. 1:27). Ο Biden (Μπάϊντεν), που δημόσια δεν μπορεί να ελέγξει τι λέει, εμφανίζεται σαν δικαιότερος νομοθέτης από τον Θεό, δήθεν προς χάριν των «διαφυλικών» ατόμων (τρανσέξουαλς). Στην πραγματικότητα παίζει το παιγνίδι του διαβόλου, που θέλει να ανακατεύει τις κοινωνίες, για να κερδίζει από την αναμπουμπούλα που δημιουργείται. Αναφέρει ένα άρθρο, στις 22-1-2021:

          «Σε αντίθεση με το βιολογικό φύλλο, η (εισαγόμενη από τον Biden) ταυτότητα φύλου (gender identity) είναι μια φτιαχτή έννοια. Είναι η παράξενη ιδέα ότι ανεξάρτητα από τη βιολογική πραγματικότητα του σώματός μας, όλοι έχουμε ένα συναίσθημα, βαθιά μέσα, για το αν είμαστε πραγματικά άνδρες ή γυναίκες. Αυτό το συναίσθημα, μας λένε οι πρωτεργάτες της εισαγωγής της «gender identity», υπερισχύει των ορμονών, των χρωμοσωμάτων και των γεννητικών οργάνων μας. Το πώς νιώθουμε για το φύλο μας είναι (κατ' αυτούς) πιο σημαντικό από το αν έχουμε ή όχι γενειάδα, στήθος, πέος ή ωοθήκες, όταν πρόκειται για τον ορισμό μας ως ανδρών ή γυναικών. Ο καθένας μπορεί τώρα να είναι άνδρας ή γυναίκα, και το βάρος πέφτει στον κόσμο για να μας αποδεχτεί για το ποιοι λέμε ότι είμαστε. Σύμφωνα με τη γλώσσα της εκτελεστικής εντολής του Μπάιντεν: «Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να μάθουν να μην ανησυχούν για το εάν θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στην τουαλέτα, στο αποδυτήριο ή στα σχολικά σπορ». Αλλά όταν η «gender identity» υπερισχύει του βιολογικού φύλου, αυτό που λέγεται εδώ είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αποδυτήρια και να συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες ανάλογα με το αν (δηλώνουν ότι) αισθάνονται σαν αγόρια ή κορίτσια!

        Συνεπώς, ακριβολογώντας, η εισαχθείσα από τον Biden «gender identity» είναι μια δήλωση των γενετησίων παρορμήσεων του ατόμου, που θα καθορίζεται αυθαίρετα από αυτό... και θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις παρορμήσεις του. Και αυτή η δήλωση περιβλήθηκε νομικό κύρος και έγινε ταυτότητα («gender identity») ανώτερη από την βιολογική ταυτότητα φύλου!... Και ακολουθεί ένα σχόλιο: «Θλιβερή μέρα για τα γυναικεία αθλήματα. Οι γυναίκες πρέπει να ανταγωνιστούν βιολογικά άρρενες με κίνδυνο τραυματισμού και απώλειας τίτλου, χάρη σε μια νέα εκτελεστική εντολή του Μπάιντεν. Μην μου πείτε ποτέ ότι αυτό είναι «υπέρ των γυναικών». Δεν είναι. Είναι καταστροφικό και κακόβουλο»...[89]

          Ένα μήνα αργότερα (22-2-2021), σύμφωνα με άλλο άρθρο, υπήρξε έντονη αντίδραση από τη μεριά φεμινιστριών κατά των διαφυλικών ατόμων. Οι πολλοί θεωρούν ότι το νομοσχέδιο έγινε αποκλειστικά υπέρ των τελευταίων. Όπως λέει μια από τις ηγέτιδες του φεμινιστικού κινήματος, που κακοποιήθηκε από το καθεστώς του Φράνκο: «The transgender lobby are fascists»! (Το λόμπυ των τρανσέξουαλς είναι φασίστες)... «Υποστηρίζουν έναν δυστοπικό πόλεμο για την «εξάλειψη» των γυναικών».[90]

          Είναι, όμως, τόσο έκδηλα παράλογο το νομοσχέδιο που, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, έγινε κυρίως για να ανακατέψει την κοινωνία[91] και να την εκτρέψει από την ευσέβεια.

Είδηση 27-10-2021:

     Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι παρέδωσαν το πρώτο διαβατήριο που φέρει την ένδειξη Χ στην επιλογή του φύλου, σε ένα άτομο το οποίο δηλώνει ότι δεν καλύπτεται από τους «παραδοσιακούς» χαρακτηρισμούς «άρρεν» και «θήλυ». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «πρόσθεσε την επιλογή Χ για τα μεσοφυλικά άτομα» και ευρύτερα για όσους δεν αυτοπροσδιορίζονται με βάση τα κριτήρια φύλου τα οποία προτείνονταν μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις. Η προσθήκη αυτή ήταν μια προεκλογική υπόσχεση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων. 

       Καθώς λένε οι άγιοι Πατέρες, «οι υπερβολές και οι ελλείψεις είναι εκ του πονηρού»!... Αυτό είναι φανερό και από τα ακόλουθα:

          - Αυστραλία: Το "Wear It Purple Day" «επικίνδυνη ιδεολογία» που στοχεύει στα παιδιά.

«Το "Wear It Purple Day" (προβολής των ομοφυλοφίλων) είναι ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς προσπαθούν να μπουν στα σχολεία, τους χώρους εργασίας και τα ιδρύματά μας», δήλωσε η κ. Katherine Deves των "Γυναικείων αθλημάτων της Αυστραλο-Ασίας" στην παρουσιάστρια του Sky News της Αυστραλίας, Rita Panahi.

«Στοχεύουν τα παιδιά μας. Σε 600.000 παιδιά στην Αυστραλία στάλθηκαν πακέτα από το "Wear it Purple Day". Στοχεύουν παιδιά από την ηλικία των έξι ετών και άνω. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη ιδεολογία, η οποία μπορεί να καταλήξει σε παιδιά υπό ιατρική παρακολούθηση».[92]

          - Daily Telegraph. Παιδικός Οδηγός της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW):[93] Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών θα πρέπει να ερωτηθούν για την προτιμώμενη προσωνυμία του φύλου τους! Ο παιδικός οδηγός της NSW λέει στους γονείς να χρησιμοποιούν τις «προτιμώμενες προσφωνήσεις φύλου» τις επιλεγμένες από τα παιδιά τους (από 3 ετών)!...[94]

          - Στην Ελλάδα εισάγεται από το Δημοτικό η σεξουαλική αγωγή, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι... Ως υπέρμαχος των σοδομιστών, ο Έλληνας πρωθυπουργός «μιλησε για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος, ...ενώ είπε πως είναι χαρούμενος που «σπάνε» ταμπού και τα παιδιά θα μαθαίνουν πλέον για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την διαφορετικότητα (τουτέστιν για την ομοφυλοφιλία και τους ΛΟΑΤΚΙ) αλλά και για την νέα «πράσινη» συμπεριφορά»...[95]

Τα παιδιά θα διαστρέφονται[96] με τη σαρκολατρεία και την πράσινη θρησκεία, ώστε να μην μπορούν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Αλλά αυτό δεν θα επιτραπεί να εδραιωθεί σαν κατάσταση στην Ορθόδοξη Ελλάδα, γιατί είναι χαρακτηριστικό της Συντελείας, κατά τον άγιο Σωφρόνιο τον Αγιορείτη. Αφού γίνει η τοποθέτηση των υπευθύνων (Εκκλησιαστικών και μη) στο θέμα, αμέσως θα ακολουθήσουν τα οδηνηρά γεγονότα που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ο Ορθόδοξος Ελληνισμός, ως άλλος Λάζαρος (Ελλάσαρος), θα «όζει» (=βρωμάει) όταν θα αναστηθεί από τον Κύριο, για να γίνει η διάδοση του Ευαγγελίου με την αναλαμπή της Ορθοδοξίας.[97] Οι πιστοί ας μην απογοητεύονται, επομένως (ξέρομε τι θα γίνει), από τις παροδικές ηγεσίες (πολιτικές, εκκλησιαστικές κλπ).

         - Αμερική. Μειώνεται ο βαθμός φοιτήτριας γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη «mankind», για την ανθρωπότητα, που περιέχει (στα αγγλικά) το man= άνδρας...[98]

       - Φοιτητής αποβλήθηκε επειδή είπε στον καθηγητή ότι υπάρχουν μόνο 2 φύλα.

Οι ανώτερες θρησκευτικές σπουδές (ουσιαστικά) απαγορεύονται από το μάθημα Χριστιανισμού στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα της Πενσυλβάνια επειδή λένε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα.[99]

 

   - Καναδάς. Τα κεφαλαία γράμματα είναι τώρα "επίσημα ρατσιστικά"!...[100]

   - Στην Κίνα διώκεται ο Χριστιανισμός και εμποδίζεται η προπαγάνδα των ομοφυλοφίλων, αλλά «τα Κινεζόπουλα θα μελετούν την πολιτική ιδεολογία του Xi Jinping». Τα παιδιά από 6 ετών θα μελετούν την πολιτική ιδεολογία του Σι Ζιπίνγκ... (όπως παλιότερα του Μάο)!...[101]

     -  Οι ομοφυλοφιλικές ομάδες (LGBT κλπ) υπάρχουν και στο Ισραήλ, με τις χαρακτηριστικές παρελάσεις τους. Το ανώτατο όμως Δικαστήριο της χώρας δεν επέτρεψε τους γάμους των ομοφυλοφίλων.  Η είδηση λέει: «Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εντέλλεται ότι οι ομοφυλοφιλικοί γάμοι δεν αποτελούν δικαίωμα».[102]

          - Το «Great Reset» προχωράει. «Δεν θα έχετε τίποτα, και θα είστε ευτυχισμένοι»! Είδαμε ότι το ΔΝΤ, οι Τραπεζίτες κλπ θέλουν χρησιμοποιώντας τον κορωναϊό, και μάλιστα την καθυστέρηση στο άνοιγμα της οικονομίας λόγω της εμβολιαστικής πολιτικής, να ανατρέψουν από τα δημιουργούμενα χρέη την παγκόσμια οικονομία. Από την ανατροπή, μπορεί να μη μείνει ιδιοκτησία για τη φτωχή και μεσαία τάξη.[103]

 

   Τελικά, από τους "διαβασμένους" οικονομολόγους, «οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν»,[104] όπως είπε ο άγιος Κοσμάς.

Αληθινά πλούσιοι, όμως, είναι όσοι έχουν μέσα τους τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός εξουσιάζει τη ζωή και τον θάνατο ο οποίος είναι δύο ειδών.

1). Σωματικός, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, οπότε αυτό πεθαίνει, και

2). Ψυχικός, όταν η αθάνατη ψυχή χάνει τη χάρη του Θεού, χωρίζεται από τον Ουρανό και τους αγίους και οδηγείται στον ¶δη. Λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη: «Εγώ είμι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και εγενόμην νεκρός (με τη Σταύρωση), και ιδού ζων είμι (με την Ανάσταση) εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα κλειδιά του (σωματικού) θανάτου και (για τις ψυχές) του άδου. (Αποκ. 1:17-18).

          - Οργανώνεται με ταχείς ρυθμούς το 2ο «θηρίο» της Αποκάλυψης. Κατά τη διάκριση που κάνει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, άλλοι από τους πλανεμένους (οι πιο ασεβείς) ακολουθούν το «Θηρίο» - Αντίχριστο, και άλλοι (με μια φαινομενική ευσέβεια) ακολουθούν το 2ο θηρίο - «Ψευδοπροφήτη», που όμως, είναι της αυτής κακής γνώμης και κάνει ότι είναι αρεστό στο 1ο Θηρίο, έχοντας την ίδια σατανική εξουσία: «Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου (Αντιχρίστου) την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του»... (Αποκ. 13:12).

          Αυτά θα γίνουν επακριβώς όταν θεραπευθεί η θανάσιμη πληγή του «Θηρίου»-Αντιχρίστου. Και αν δούμε τον αντίχριστο σαν σύστημα (που η ολοκλήρωσή του θα φέρει τον τελικό Αντίχριστο),[105] το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο στην εποχή μας, αυτή την πληγή θα προξενήσει ο Χριστός με την αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Για το αντίχριστο σύστημα, που άρχισε να σφραγίζει κάποιους καλοθελητές του, έλεγε ο άγιος Παΐσιος στον καιρό του: «Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι!... Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάση όλον τον κόσμο»...[106] Συνεπώς ο Αντίχριστος σαν σύστημα, υπάρχει ήδη φανερά. Το ίδιο και ο Ψευδοπροφήτης, αφού δουλεύουν μαζί. Ο οικουμενισμός, η πανθρησκεία, η ευλογία των πολέμων της Νέας Τάξης λόγω της "τρομοκρατίας", η αμνήστευση των εμβολίων που δημιουργούνται με τη χρήση κυταροσειρών από θυσιασθέντα για το σκοπό αυτό ανθρώπινα έμβρυα, καθιστούν τον παπισμό ραχοκοκαλιά του συστήματος του Ψευδοπροφήτη. Ο εκάστοτε πάπας, όσο πιο πολύ απομακρύνεται από τις Χριστιανικές παραδόσεις, τόσο πιο κοντά βρίσκεται στο ρόλο του τελικού Ψευδοπροφήτη της Αποκάλυψης. Και είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνο το πλησίασμα του «θηρίου» αυτού από τους Ορθοδόξους, είτε βρίσκεται ακόμα σε ανολοκλήρωτη μορφή, σαν ένα σύστημα πνευμετικής πλάνης, είτε αργότερα και σαν πρόσωπο.

          Ο πάπας Φραγκίσκος ενδιαφέρεται τώρα για την «Κλιματική Αλλαγή» σε συμφωνία με την πολιτική εξουσία. Τρέχει μια οικουμενική γιορτή για το 2021, τη 2021 Season of Creation, η οποία κρατάει από 1 Σεπτεμβρίου ως 4 Οκτωβρίου όταν γιορτάζει ο, κατά τους παπικούς, άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, που τον έχουν για προστάτη της οικολογίας.[107]

<- πράσινη Μασονική πυραμίδα!

Μετά ακολουθεί στη Γλασκόβη της Σκωτίας η «Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή» (COP26), από 1-12 Νοεμβρίου. Σαν βάση θα είναι, λέει ο πάπας, «η πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του ΟΗΕ για το Κλίμα, η οποία καθιστά σαφές ότι μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης και της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».[108]

          Κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος από τους ανθρώπους ή «...παλιανθρώπους»(!), όπως αυτούς που βάζουν τις φωτιές: «Ἐμεῖς περάσαμε τίς μεγάλες πυρκαϊές τῆς Τουρκιᾶς καί δέν τό «βάλαμε κάτω». ...Κουράγιο, χριστιανοί μου, καί ἔρχεται ὁ λυτρωμός καί ἡ σωτηρία ἀπό τους παλιανθρώπους, πού μηχανεύονται τρόπους καί συστήματα νά καταστρέφουν τον ὄμορφο καί ὡραῖο κόσμο, πού ἔκανε ὁ Θεός γιά μᾶς».[109] 

Αλλά το να νομίζομε, χωρίς μετάνοια για τις αμαρτίες μας (προς τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας), ότι θα βελτιώσουμε το Κλίμα της Γης είναι αστείο. Είναι το ίδιο σαν να υποστηρίζομε ότι δεν θα γινόταν ο κατακλυσμός την εποχή του Νώε, αν οι άνθρωποι είχαν προχωρήσει στις επιστήμες τους περισσότερο!

          Εκτός των αμαρτιών, που είναι η αληθινή αιτία, τότε[110] όπως και τώρα, υπάρχουν παράγοντες και εκτός Γης που μπορούν να μας επηρεάσουν. Ξέρομε ήδη για τον ήλιο και τις κηλίδες του, και δεν είναι ο μόνος.

Η επιστήμη κάνει προσεγγίσεις. Πολλές φορές αντιφατικές. Κάποιοι (μεταξύ αυτών και ο πάπας) περιμένουν άνοδο θερμοκρασιών, ενώ άλλοι Παγετώδη Εποχή!

          Στο τέλος του κόσμου η Γη θα έχει γίνει ένας σχεδόν ακατοίκητος πλανήτης από τα καταστροφικά πρότζεκτς και ατζέντες της Νέας Τάξης παρά τις αντίθετες διακηρύξεις. Γιατί όλα θα γίνονται μέσα στην αμαρτία, με αδικίες και υποκρισία. Και τότε που «οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν», που θα σταθούν οι «διαβασμένοι» της Νέας Τάξης για να τις κάνουν reset; Όλα όσα ο πάπας θέλει να προβάλλει σαν μια καινούργια ομάδα τρομακτικών προβλημάτων η Ορθόδοξη Εκκλησία τα αντιμετωπίζει ήδη με τη χάρη του Θεού, το ήθος των πιστών της και την παράδοσή της.[111]

Όσο, όμως, ο κόσμος αποστατεί από την Ορθοδοξία τόσο το πρόβλημα μεγαλώνει. Το ότι δεν έγιναν εφέτος αγιασμοί του περιβάλλοντος χώρου, οφείλεται πρώτιστα σ' αυτούς που νοιάζονται δήθεν για το περιβάλλον και το «Κλίμα». Θα έρθει κι ο προφητευμένος παγκόσμιος πόλεμος για να μεγιστοποιήσει την καταστροφή ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Η Κίνα θα κάνει του κεφαλιού της. Στέλνει τους στόχους της ατζέντας 2030 στο ...μέλλον!

          Το τονίζομε: Διαφορετική είναι η φροντίδα για το περιβάλλον από την μετά τη Συμφωνία του Παρισιού (2015), επιδιωκόμενη ιδιαίτερη επέμβαση στο «Κλίμα» της Γης.

Οι άνθρωποι της Εκκλησίας πρέπει να κάνουν διάκριση των δύο στόχων και να μένουν στον πρώτο. Να μην ακολουθούν τον πάπα στον δεύτερο,[112] για τον οποίο οι «διαβασμένοι» θέλουν μείωση του πληθυσμού της Γης,[113] αντικατάσταση των ζωικών τροφών από συνθετικές για να μη "χαλάνε" τα ζώα την ατμόσφαιρα, κλπ.

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε σχετικά: «Πιστεύω πως όλες οι πλούσιες χώρες πρέπει να καταναλώνουν 100% συνθετικό κρέας. Μπορείς να συνηθίσεις τη διαφορετική γεύση(!), ενώ υπόσχονται πως θα το κάνουν να έχει καλύτερη γεύση σε βάθος χρόνου».[114]

Οι οικολόγοι του δεύτερου στόχου, δηλ. της επέμβασης για να "σωθεί" το «Κλίμα», θέλουν να υπάρχουν lockdowns (κλεισίματα μέσα στα σπίτια) και έλεγχος στις μετακινήσεις και μετά τον κορωναϊό...[115]

 

Και η προπαγάνδα γύρω από την αναγκαιότητα του εμβολιασμού θα αντικατασταθεί με την πλύση εγκεφάλου για το «Κλίμα».

Έρχονται κλιματικά lockdowns...!!! 

 

Lockdowns και άλλοι περιορισμοί μπορεί να γίνουν λόγω κυβερνοεπιθέσεων! Τώρα γίνονται ασκήσεις αντιμετώπισής τους, όπως η Cyber Polygon.

 

          Οι ηφαιστειακές εκρήξεις, με πιο πρόσφατη αυτή στη Λα Πάλμα των Καναρίων νήσων στις 19-9-2021, δηλώνουν τη ματαιότητα της "σωτηρίας" του «Κλίματος» με μόνο ανθρώπινα μέσα. Αλλά πως θα επέμβει ο Θεός όταν δεν υπάρχει μετάνοια για την παράβαση των εντολών Του, καθώς οι ανορθόδοξοι πνευματικοί καθοδηγητές με αρχηγό τον πάπα, αφού «τα έχουν ευλογήσει όλα» αναφέρονται μόνο σε αμαρτίες προς το «περιβάλλον»;[116]

          Το Βατικανό ήδη έκανε προσπάθεια να συνάξει, στις 14 Μαΐου 2020, «εκπροσώπους από διάφορες θρησκείες, ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς και πολιτικούς ηγέτες», για να υιοθετήσουν το «Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Εκπαίδευση».[117] Θέλει να φτιάξει φανατικούς υποστηρικτές των σχεδίων του από τα μικρά και επιστημονικώς ακατάρτιστα παιδιά. Έτσι η "φροντίδα για το επίγειο κοινό σπίτι μας", χωρίς να το πολυκαταλάβομε, θα γίνει η υπέρτατη θρησκεία όλων, η βιτρίνα της θρησκείας του Αντιχρίστου. Η αρχική προσπάθεια του πάπα δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, γιατί υπήρξε η παρεμβολή του κορωναϊού. 1,5 χρόνο μετά, τα ηνία για τη "σωτηρία" του «Κλίματος» της Γης λαμβάνει ο ΟΗΕ με τη Συνάντηση της Γλασκώβης (1-11 Νοεμβρίου 2021).

          Συμπέρασμα:       

          Με τα γεγονότα που καταγράφονται πιο πάνω είναι φανερό ότι οι δαιμονικές «ακρίδες» αυξάνουν την προσβολή τους στα μυαλά των ασεβών για να εμποδίσουν με την ακραία δράση τους τη διάδοση της Χριστιανικής διδασκαλίας αλλά και να προετοιμάσουν τον παγκόσμιο πόλεμο. Το διάστημα των πέντε περίπου μηνών, μετά το κατέβασμα των Ρώσων στην Πόλη, οι μη έχοντες ζώσα τη χάρη του Θεού στα μέτωπά τους θα βασανιστούν από αυτές τις πνευματικά δρώσες ακρίδες «και ο βασανισμός τους θα είναι σαν βασανισμός σκορπιού όταν πληγώσει άνθρωπο». (Αποκ. 9:5). Αυτές οι «ακρίδες» δεν είναι καινούργιες. Είναι οι ίδιες που παρέσερναν και παλιά τους ανθρώπους στην ασέβεια και τα πάθη της σάρκας και απομονώθηκαν στην άβυσσο από τον Χριστό, όπως είχε προφητευθεί.[118]

Τώρα βγαίνουν μαζικά μετά το άνοιγμα της Αβύσσου από τον πεσμένο αστέρα-επίσκοπο. Αυτός ο "οικολόγος" και υποκριτικά ειρηνόφιλος πάπας θα προκαλέσει τον παγκόσμιο πόλεμο, γιατί δεν θα θέλει τους Ρώσους στην Πόλη. «Τον πάπα να καταράσθε γιατί αυτός θα είναι η αιτία»!...[119]

          4.5. Η στάση των Χριστιανών.

          Ο Χριστιανικός λαός που είναι ο νέος, πνευματικά δυνατός «Ισραήλ», ενώ θα έπρεπε, όπως δηλώνεται από το όνομά του, να είναι θεωρητικός νους που βλέπει τον Θεό και τα ουράνια μυστήρια, αυτός ζει σαν να είναι τυφλός, μέσα στη σύγχρονη Βαβυλώνα της πολύθεης αθεΐας (κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή), και πνευματικής αταξίας και σύγχυσης. Γι' αυτό «φύγετε από τη γη του Βορρά λέγει ο Κύριος· διότι από τους τεσσάρους ανέμους του ουρανού θα σας μαζέψω λέγει (επίσης) ο Κύριος· στη Σιών (Εκκλησία) να σώζεσθε εσείς που κατοικείτε την θυγατέρα Βαβυλώνος». (Ζαχ. Β 10-11). Γη του Βορρά είναι η άκαρπη πνευματικά διανόηση, που τα νοήματά της δεν ξεκινούν από τους ευσεβείς λογισμούς της καρδιάς, η οποία είναι το κέντρο των πνευματικών λειτουργιών. «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους», έλεγε και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ανιχνεύοντας την προέλευση της κακίας στα υπερήφανα μυαλά των επιστημόνων - μάγων της σύγχρονης εποχής.

Αυτοί οι σοφοί «μάγοι», όμως, δεν θα μπορέσουν να σώσουν τη «θυγατέρα Βαβυλώνος» από την καταστροφή, όπως προλέγει ο προφήτης Ησαΐας.[120]

Ο λόγος είναι πνευματικός: «Συ, όμως,  μετερχόσουν  την  παρανομία  ως νόμο  και  την  εσχάτη  ασέβεια  παρουσίαζες  επιτήδεια  ως  άκρα  ευσέβεια»,[121] ερμήνευσε ο Θεοδώρητος Κύρου.

          Μια είδηση (6 Δεκ. 2017) επιβεβαιώνει τα προφητικά λόγια του Χριστού: «Στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ».[122]

Και ο τότε Αμερικανός αντιπρόεδρος Πένς υπενθυμίζει σε ομιλία του ότι συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το 1947 οπότε τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν με ψήφο τους να ιδρυθεί Ισραηλινό κράτος.[123] Είναι ένα αναντίρρητο σημάδι για όσους δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι είμαστε στα έσχατα: «...Και η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη μέχρι να συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών». (Λουκ. 21:24).

Είναι μέρος ενός μυστηρίου αυτό, λέει ο απόστολος Παύλος, και δεν θέλω να το αγνοείτε, για να μην πιστεύετε ο καθένας στον λογισμό του. Διότι, λέει, έγινε πώρωση ενός μέρους του παλιού Ισραήλ, έως ότου εισέλθουν όλοι (όσοι θέλουν) από τα έθνη.[124] Ο Χριστός δίνει τώρα τη δυνατότητα, με την απαραίτητη ισχύ, στους Ιουδαίους, ώστε να μπορούν αν θέλουν να ενωθούν μ' Αυτόν, για να γίνει (από Εθνικούς και Ιουδαίους Χριστιανούς) «μία ποίμνη, εἷς Ποιμήν». (Ιω. 10:16). «Και έτσι (συμπληρωμένος με τους Ιουδαίους) θα σωθεί όλος ο Ισραήλ». (Ρωμ. 11:26).

Τα "ταγκαλάκια" των Χριστουγέννων:

   Όταν υπάρχουν αντίχριστοι στην επιτροπή Μητσοτάκη για τον εμβολιασμό, πρέπει σ' αυτούς να υπακούουν οι πιστοί; ΟΧΙ, βέβαια...! Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Αλήθεια»!

Ο Μόσιαλος που τον υβρίζει χριστουγεννιάτικα λέει αλήθεια; Οι αντίχριστοι ας τον πιστεύουν. Εμείς ΟΧΙ. Οτιδήποτε και να πει ένας αντίχριστος, ως μολυσμένο από τον διάβολο, τον πατέρα του ψεύδους, ψευδώς παρουσιάζεται ότι  είναι για το ...καλό μας!

    Είδηση 24-12-2021: Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, και πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου (που μας έβαλε στα Μνημόνια) έφτασε στο σημείο να υβρίζει μέχρι και τα Χριστούγεννα και την Παναγία! Ο Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη για τον Covid-19, έχει ταχθεί υπέρ του υποχρεωτικού και τους μαζικού εμβολιασμού πολλές φορές. 

    Να πως η Παναγία καταδέχθηκε να επιτρέψει, και μ' αυτόν τον τρόπο, να πληροφορηθούμε το πόσο εκ Θεού μπορεί να είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, όταν διαφημίζεται από τον αντίχριστο Μόσιαλο! «Μόνον άφρονες και μόνο δαιμονιο-κατεχόμενοι μπορούν να ψελλίσουν τέτοιες ανοησίες», είπε για τον αμετανόητο  Μόσιαλο ο σεβασμιότατος Πειραιώς. Σύνδ.

Είδηση 24-12-2021. «Εμβολιαστείτε και θα μπορείτε να διασκεδάσετε ελεύθερα», αυτή ήταν επί της ουσίας η μεγαλύτερη υπόσχεση που είχε δώσει η κυβέρνηση στους πολίτες, η δεύτερη μεγάλη υπόσχεση ήταν «εμβολιστείτε για να πετάξετε τις μάσκες», μια υπόσχεση που από σήμερα αποδείχθηκε και επισήμως ψευδής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έδωσε 150 ευρώ στους νέους για να εμβολιαστούν, 150 ευρώ τα οποία -υποτίθεται- θα τα ξόδευαν για να πάνε διακοπές και για να διασκεδάσουν. 

     Είδηση 24-12-2021: Απάντηση μέσω ανακοίνωσης από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος προκάλεσε ανάρτηση σκίτσου για τις μάσκες από τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο. «Αν και το πρόσωπο του Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου δεν έχουν ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης υπεράσπισης έναντι των ανθρώπινων ύβρεων, οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα. 

    Το ανακοινωθέν από την Εκκλησία της Ελλάδος δείχνει ηττοπάθεια που προσπαθεί να δικαιολογηθεί με το ότι αυτές οι ασχήμιες θα συμβαίνουν κατά τον 21ο αιώνα! Αυτό πάντως υποδεικνύει σαν αντίχριστο το επικρατούν σύστημα στον 21ο αιώνα!

          Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, από οποιαδήποτε φυλή ή κράτος και να προέρχονται, πρέπει να μελετούν το λόγο του Θεού και να παρατηρούν τα «σημεία των καιρών», προετοιμαζόμενοι πνευματικά για τις μεγάλες δοκιμασίες που έρχονται και θα καταλήξουν σε νέο παγκόσμιο πόλεμο. Πνευματική είναι η κύρια αιτία του «πολέμου του νερού», όπως ονομάζεται αλλιώς ο πόλεμος της 6ης σάλπιγγας: Η παρεμπόδιση, όπως είπαμε, της διάδοσης της ανόθευτης Χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτή προστιθέμενη στις ήδη υπάρχουσες αιτίες τις αναφερόμενες στις προηγούμενες σάλπιγγες, φέρνει χειρότερα γεγονότα και κάνει αυτόν τον μεγάλο πόλεμο αναπόφευκτο. «Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού είναι δύο μυριάδες μυριάδων (διακόσια εκατομμύρια =2x10.000x10.000), άκουσα τον αριθμό τους». (Απ. 9:16). Τον καιρό του πολέμου οι αιρέσεις και διαστροφές θα έχουν απλωθεί παντού και θα διεκδικούν τη διαιώνισή τους, όπως επισημαίνει ο μεγάλος αριθμός των στρατευμένων στο κακό: 200 εκατομμύρια ή 2x108. Διότι «η δυάδα σημαίνει το διαφορετικό»[125] εν προκειμένω της τήρησης των 10 εντολών του Θεού και μάλιστα στη δύναμη του οκτώ.[126] Αλλά το οκτώ (8) δηλώνει την αιωνιότητα, ενώ όγδοο θεωρείται και το καθεστώς του Αντιχρίστου μετά τις επτά βασιλείες του κακού, που ήδη παρήλθαν.[127] Και το καθεστώς αυτό επιδιώκει τη διαιώνισή του...

          «Το πολίτευμα» των Χριστιανών «εν ουρανοίς υπάρχει», λέει ο Παύλος (Φιλιπ. 3:20). Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι είναι ειρηνικοί προς τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει, όμως, να χρησιμοποιούν τον λόγο του Θεού ως όπλο κατά των πνευμάτων της πονηρίας, από τα οποία ταλαιπωρούνται όσοι δεν γνώρισαν τον Χριστό ή αποστάτησαν από Αυτόν πέφτοντας σε αιρέσεις. Και επειδή οι αιρέσεις έγιναν από κακές προαιρέσεις αιρεσιαρχών (αρχηγών της πλάνης), οι Ορθόδοξοι πρέπει εισάγοντας την «καλή ανησυχία» κατά τον άγιο Παΐσιο, να βοηθούν με την «καθαίρεση των οχυρωμάτων» του εχθρού[128] στην επιστροφή των πλανεμένων στην αληθινή γνώση του Θεού. Διότι είναι κατά τον άγιο Μάξιμο μισανθρωπία η προσέγγιση στους αιρετικούς με τρόπο που να συνεχίσουν να επαναπαύονται στην πλάνη τους: «Διότι εγώ βεβαίως ορίζω ως μισανθρωπία και χωρισμό από την θεία αγάπη το να δοκιμάζετε να δώσετε ισχύ στην πλάνη, προς περισσότερη φθορά εκείνων που έχουν καταληφθεί από αυτήν»[129]

          Πως βλέπουν κάποιοι μη Ορθόδοξοι τις εξελίξεις:

          Α) Ο προαναφερθείς, επικριτής του πάπα Φραγκίσκου, καρδινάλιος Burke (Μπαρκ) λέει: Οι δυνάμεις του «Great Reset» έχουν χρησιμοποιήσει την COVID για να προωθήσουν «κακή ατζέντα». Σε ομιλία του στη La Crosse, Wisconsin, των ΗΠΑ (Δεκ. 2020) είπε: «Για να επιτύχουμε οικονομικά οφέλη, εμείς ως έθνος επιτρέψαμε να εξαρτηθούμε από το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, μια ιδεολογία εντελώς αντίθετη με τα χριστιανικά θεμέλια πάνω στα οποία οι οικογένειες και το έθνος μας παραμένουν ασφαλείς και ευημερούν». Ο Μπαρκ μίλησε συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά «προφανώς πολλά άλλα έθνη βρίσκονται σε μια παρόμοια, πιο ανησυχητική κρίση», είπε.

          «Μετά υπάρχει ο μυστηριώδης ιός της Wuhan σχετικά με τη φύση και την πρόληψη του οποίου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας δίνουν καθημερινά αντικρουόμενες πληροφορίες. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί από ωρισμένες δυνάμεις, που εχθρεύονται τις οικογένειες και την ελευθερία των εθνών, για να προωθήσουν την δική τους κακή ατζέντα. Αυτές οι δυνάμεις μας λένε ότι είμαστε τώρα υποκείμενοι στο λεγόμενο «Great Reset», τη «νέα κανονικότητα», που μας υπαγορεύεται από τη χειραγώγηση των πολιτών και των εθνών μέσω άγνοιας και φόβου», δήλωσε ο Burke.[130]

          Β) Από τους Μωαμεθανούς, ο ιδιαίτερα δραστήριος στο διαδίκτυο σεΐχης Imran Hosein

(Ιμράν Χουσεΐν) λέει μεταξύ άλλων: «Οι Τράπεζες δεν δανείζουν μόνο χρήματα. Έχουν αρχίσει να βλέπουν τους ανθρώπους σαν χρήματα»!...[131] Επίσης: «Ο ιός δεν είναι από τη φύση, προέρχεται από εργαστήριο»!...[132]

         Το "ISIS-K" δρα στο Αφγανιστάν: 

    Ισλαμιστής βομβιστής αυτοκτονίας προκάλεσε τεράστια έκρηξη σε τζαμί στο Αφγανιστάν, την ώρα της προσευχής την Παρασκευή 8-10-2021 και σκότωσε πολλές δεκάδες σιίτες Μωαμεθανούς! Ήταν η 2η επίθεση μέσα στην εβδομάδα.

    Για το Ισλάμ δεν υπάρχει ειρήνη παρά μόνο αν αυτό επικρατήσει... Αλλά και αυτό είναι θεωρητικό, διότι οι τρομοκρατικές ενέργειες και μεταξύ μουσουλμάνων (η ντροπή του Ισλάμ κατά τον πρώην Πακιστανό πρόεδρο Μουσάραφ) είναι συνηθισμένο γεγονός. Και μάλιστα ρίχνουν βόμβες η μία μουσουλμανική "αδελφότητα" στην άλλη, την ώρα της προσευχής στα τζαμιά...! Δείτε και πολιτικός ουτοπισμός.

      Μετά την πρόσφατη άτακτη αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν (Αύγουστο 2021), ο σεΐχης που πριν βεβαίωνε ότι θα κατέβουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη και πρέπει οι μουσουλμάνοι να είναι μαζί τους, τώρα πιστεύει ότι από το Αφγανιστάν (που αναφέρουν και ως Κουραζάν) με μαύρες σημαίες (τζιχαντιστικές) και με αρχηγό τον θρυλούμενο Ιμάμη Mahdi θα καταλάβουν όλο τον κόσμο.[133]

     Αλλά αυτό, το σκεπτικό, θα δράσει σαν παγίδα. Γιατί θα εναντιωθούν στους Ρώσους, οι οποίοι θα τους εξολοθρεύσουν.[134]

    Στο τέλος «θα τους κυνηγήσετε ως την κόκκινη Μηλιά», προς τη Μέκκα δηλαδή, είπε και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.[135] «Η Τουρκία θα πάει στη Μέκκα να ακουμπήσει» έλεγε και ο Χατζηφλουρέτζος (+1969),[136] από την Κύπρο.

          Πολλά θα συμβούν ακόμη: Σεισμοί, τοπικοί πόλεμοι και σχεδόν εμφύλιος στην Ελλάδα, πείνα και ακαταστασία. Με τη χάρη του Θεού, όμως, δεν θα μπούμε στον παγκόσμιο πόλεμο.  Πριν από αυτόν θα υπάρχει κατατρεγμός των Χριστιανών από το όλο και πιο εχθρικό σ' αυτούς σύστημα, που «μετά θα φάει μια σφαλιάρα και θα φύγει». Μια μορφή διωγμού προκαλεί και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Έτσι όπως προωθείται φτάνει στα όρια της αίρεσης, καθώς φαίνεται να αναγνωρίζει μόνο ανθρώπινη φύση (ή είδος), και όχι πρόσωπα που το καθένα έχει την ιδιοσυγκρασία του!

    Όταν δηλ. απευθυνόμαστε στον άνθρωπο σαν να είναι μάζα, χωρίς προσωπική ιδιοσυγκρασία, τότε πέφτουμε στην αίρεση αυτή. Διαβάζομε πχ: «Να παρθούν μέτρα για όσους αντιδρούν στον μαζικό εμβολιασμό». (σύνδ). Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει ψυχή που είναι αιώνια και αξίζει περισσότερο από τον κόσμο όλο! «Διότι τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή του ζημιωθεί; Δηλ. τι αντάλλαγμα να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του»; (Ματθ. 16:26). Επομένως, κατά τον λόγο του Κυρίου, ο άνθρωπος, κατ' αξίαν, δεν είναι  ένα απειροελάχιστο ποσοστό της μάζας, αλλά ένα ολόκληρο λογικό Σύμπαν, ανώτερο του υλικού! Γι' αυτό και οι ενώσεις των ψυχών μεταξύ τους δεν γίνονται «σωρηδόν», κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αυτές των σωζομένων, ως ισαγγέλων (Λουκ.20:36), συνάπτει ο ενοποιός θείος έρως «οὐ σωρηδόν συγκομίζων, ἀλλ' ἀγαπητῶς συνδεσμῶν». (τ. 7, σ. 100).

      Έλεγε ο άγιος Παΐσιος:

      «Έρχονται δύσκολα χρόνια· θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι Χριστιανοί. Και βλέπεις, οι άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα πλανηθούν (σχεδόν) και οι εκλεκτοί».[137]

     Ο «πόλεμος του νερού» έρχεται στο υλικό πεδίο με το στέρεμα των νερών του Ευφράτη,[138] σαν εικόνα της επιχειρούμενης «πνευματικής ξηρασίας».

Και ήδη οι Τούρκοι κόβουν τα νερά για δικό τους όφελος.

Ο άγιος Παΐσιος είπε για τα νερά του Ευφράτη:

«Όταν ακούσετε ότι τα νερά τού Ευφράτη[139] τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα,[140] και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία τού μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζεται ο δρόμος για τις 2 μυριάδες μυριάδων (200.000.000) στρατού»,[141] που αναφέρει η Αποκάλυψη...

    Στην αρχή θα φαίνεται ότι θριαμβεύει το κακό. Αλλά, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος:

«Τώρα  μια  μπόρα  θα  είναι,  μια  μικρή  κατοχή  του  αντιχρίστου  σατανά.  Θα  φάει  μετά  μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία, για να σωθεί το πλάσμα Του. Θα  αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός; Θα παρουσιασθεί στο αδιέξοδο των  ανθρώπων, για να τους σώσει από τα χέρια του Πονηρού. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια.[142] Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη».[143]

          Ο άγιος Κοσμάς μας συμβουλεύει: «Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλλω: ...Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει, δεν ημπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε».[144]

 

Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia3.pdf

Η αντίστοιχη ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia3.html

 

14/27 Σεπτεμβρίου 2021

Η ύψωσις του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

www.imdleo.gr

Το παρόν εκτυπώσιμο (pdf)[1] «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» σελ. 420. Και το Α44: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf 

[2] «Ο Ιωάννης προς τις επτά (7) Εκκλησίες που είναι στην Ασία»... (Αποκ. 1:4).

[3] Επιβεβαιώνοντας ότι «ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία», (Α Τιμ. 6:10), όπως λέει ο απ. Παύλος.

[4] Οι 4 πρώτες Σάλπιγγες: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf

[5] Εκεί πριν έσπειρε ο Θεός: «και άλλο (σπέρμα) έπεσε στη γη την αγαθή, και όταν φύτρωσε έκανε καρπό εκατονταπλάσιο» (Λουκ. 8:8). Αλλά τώρα, εκεί (στην καρδιά) έπεσε διαβολική φωτιά και χαλάζι.

[6] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/21_pagk-skull.pdf

[7] Peter Levenda, Ναζί και αποκρυφισμός, εκδόσεις Κέδρος 2005, σελ. 406. Ο σατανισμός στηρίχθηκε ουσιαστικά σε Γερμανικές αποκρυφιστικές εταιρίες για τις τελετουργίες του, όπως η OTO (Ordo Templi Orientis) «που είχε ως βάση της την ιδέα της σεξουαλικής μαγείας». (Levenda, σελ.60).

[8] Η Ιστορία της «Πολιτικής Ορθότητας»: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/pol-correct.pdf

[9] Διότι άλλοι πχ. περιμένουν την αρπαγή τους στον Ουρανό, προκειμένου να γλυτώσουν τα δεινά του παγκοσμίου πολέμου, ενώ άλλοι εύχονται να έρθει γρήγορα ο Αντίχριστος για να ακολουθήσει η νομιζόμενη μετά απ' αυτόν χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη!

[10] «Περί προσευχής», (1993), σελ. 94 και το Β23 https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_B.pdf

[11] «Περί πνεύματος και ζωής», (1995), σελ. 14, και το Γ03, στο ως άνω link.

[12] Από το ως άνω βιβλίο και το Γ04 & Γ05.

[13] Επίσης: Θαύμα του Chernobyl και προφητεία γ. Αριστοκλή: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/Chernobyl-miracle.htm

Και θαύματα του Τσερνομπίλ - νέο (pdf): https://www.imdleo.gr/diaf/2021/Chernobyl_new.pdf

[14] ΑΣΙΖΗ (ASSISI), φωτογραφίες και σχόλια: https://www.imdleo.gr/htm/assisi.htm

[15] Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC): https://www.imdleo.gr/htm/wcc.htm Οικουμενισμός όλα τα σημαντικά: https://www.imdleo.gr/diaf/2006/26-Oikoymenismos_all.pdf

[16] Τις τοπικές πηγές, τα νερά των ποταμών Priryat και Δνείπερου, τα εδάφη και σε μεγάλη ακτίνα τα φυτά.

[17] Η εξάπλωση της ραδιενέργειας από το Τσέρνομπιλ: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/05/Chernobyl_swf.htm

[18] Απάντηση σε ερώτηση του κ. Ζουρνατζόγλου το 1987, Μαρτυρίες Προσκυνητών.

[19] Δογματικές πτώσεις είναι πχ αυτή της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, το αλάθητο κλπ. Ηθικές, ως το 1986, είναι πχ. τα συγχωροχάρτια, η Ιερά Εξέταση, "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" με τάγματα όπως οι Ναΐτες, Ιησουίτες, κλπ.

[20] 27 Οκτ. 1986. Να θυμάστε αυτή την ημερομηνία! https://www.imdleo.gr/diaf/2011/vid11/28-10-1986.htm

[21] Οι 4 πρώτες Σάλπιγγες: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf

[22] Πχ. οι Πατέρες της Α΄ Οικ. Συνόδου καλούνται σε ύμνο: «...ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος...».

[23] Οικονομικά και Θρησκευτικά: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/vid11/28-10-1986.htm

[24] Από το βιβλίο του Edward Marshall: The Explanation of the Apocalypse by Venerable Beda.

[25] Σημαντικό φαινόμενο που κρύβει η Νέα Τάξη. Video: https://www.imdleo.gr/diaf/files/poly10/02/glob-dim.htm

[26] Το ηφαίστειο της Ισλανδίας και η 4η σάλπιγγα:  https://www.imdleo.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf  Να σημειωθεί ότι το Ρέικιαβίκ συνδέεται με την έναρξη της NWO (ΝΤΠ) γιατί εκεί έγινε (11-12 Οκτ. 1986), η συνάντηση Ρήγκαν - Γκορμπατσώφ γνωστή ως «Reykjavík Summit 1986». https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit

[27] Συνολικά από διάφορες μορφές μόλυνσης πέθαναν 9.000.000 παγκοσμίως το 2015, λέει το «The Lancet»: https://westherald.com/pollution-killed-9-million-people-worldwide-in-2015/3504/

[28] Η 5η: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf  Αυτό θα συνδυάζεται με προσπάθεια αλλοίωσης της πίστης: «Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι (λαοί)». (Ελέχθη εν Σιατίστη).

[29] «Διότι ήδη ενεργείται το μυστήριο της ανομίας», λέει ο απόστολος Παύλος (Β Θεσ. 2:7).

[30] Αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει με λιτότητα ελεγχόμενη από την ίδια, χωρίς να πέσει στα νύχια των διεθνών τοκογλύφων (ΔΝΤ κλπ).

[31] Είναι η πρώτη gay ηγέτης στον κόσμο που δεν έχει κρύψει την ομοφυλοφιλία της, διευκρινίζει. (Συζεί με σύμφωνο συμβίωσης).

[32] «Ο Μπετέλ είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου που δηλώνει ότι είναι ομοφυλόφιλος και ο τρίτος πρωθυπουργός στην Ευρώπη μετά την Τζοάνα Σιγκουροαρντότιρ της Ισλανδίας και τον Ελιο ντι Ρούπο του Βελγίου. Ο Μπετέλ είχε συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης με τον Βέλγο σύντροφό του ήδη από το 2010». Από: eirinika.gr. Και αποθηκευμένη εκτυπώσιμη σελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/g-Betel.pdf

[33] «...διότι γνόντες τον Θεόν ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία»... (Ρωμ. 1:21)

[34] «Τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους...» (Ρωμ. 1:20).

[35] «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιείν τα μη καθήκοντα πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας. οίτινες το δικαίωμα του Θεού επιγνόντες, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι». (Ρωμ. 1:28-32).

[36] Διότι αυτά είναι στην εξουσία του Θεού (Πράξ. 1:7), και δεν μας ωφελεί η γνώση τους.

[37] https://www.imdleo.gr/diaf/2006/08-Eur_cunsil-omophilo.pdf

[38] Η απόδοση στην νεοελληνική είναι από το βιβλίο του Γ. Β. Μαυρομάτη «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» σελ. 250.

[39] Προφανώς είναι η Ασσυριακή και η Αιγυπτιακή. Βλέπε την ερμηνεία στο Η τεύχος σελ. 20.

https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf

[40] Βλέπε περισσότερα, για το πώς χωρίζει τα βασίλεια ο Ιωάννης, στο Η τεύχος, από τον ως άνω σύνδεσμο.

[41] «Τρίτη Ρώμη και τέλος»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf

[42] Το σχετικό όραμα και η ερμηνεία του περιέχονται επίσης στο «Τρίτη Ρώμη και τέλος».

[43] Όταν λοιπόν οι νεότεροι Πατέρες μιλούν για Αντίχριστο εννοούν, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, άλλοτε το σύστημά του, άλλοτε κάποιο τοπικό (πχ Ευρωπαίο) αντίχριστο και άλλοτε τον τελευταίο.

[44] Ο γέρων Ιωσήφ ο Βατοπεδινός αναφέρεται σ' αυτό στο «Περί Συντελείας και Αντιχρίστου», σελ. 96-97. Δείτε και: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/11_gegonota_gIwsif.pdf  σελ. 112 της συλλογής.

[45] Δεν θα μας σώσουν τα μέτρα για το «Κλίμα» που είναι αντιφατικά και υποκριτικά, αλλά η μετάνοια.

[46] Λέει και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Σεισμός παγκόσμιος θα γίνει, όλος ο κόσμος θα γίνει ένας κάμπος. Θα πέσουν όλα τα βουνά, όλα τα σπίτια. Η θάλασσα θα σηκωθεί υψηλά δέκα πέντε πήχεις από τα υψηλότερα βουνά. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν· ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτισθούν· ο ουρανός οπού φαίνεται, η γη και τα πάντα, και όλος ο κόσμος θα χαλάσει». Διδαχή Δ, σελ.7. https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agKosmas-did4.pdf

[47] Σελ. 254 χειρογράφου, και 4η: https://www.imdleo.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf

[48] ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματική Αφύπνιση». Τα σημεία των καιρών.

[49] «Ορθόδοξος και Βατικάνειος Συμφωνία περί Ουνίας», το 8ο.

[50] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/22_mafia-Vatikano.pdf

[51] «Obama's LGBT Executive Order endangers religious liberty»: https://www.foxnews.com/opinion/obamas-lgbt-executive-order-endangers-religious-liberty

[52] Ο Οbama, ανακήρυξε τον Ιούνιο 2009 σαν μήνα υπερηφάνειας προς τιμήν των LGBT...

[53] Περισσότερα (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2014/11/Hiroshima_message.pdf Το μήνυμα της Χιροσίμα (+2 video) ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/11/hiro.html

[54] Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, τόμος 3ος, 8η ομιλία. Έκδοση «Το περιβόλι της Παναγίας, 1990».

[55] https://youtu.be/MyBpSZA0-K0  Επίσης: Pope Francis Admits a Top Secret Vatican ‘Gay Lobby’:

https://guardianlv.com/2013/07/pope-francis-admits-a-top-secret-vatican-gay-lobby/

[56] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/11/Hiroshima_message.pdf

[57] http://eponymousflower.blogspot.gr/search/label/Don%20Michele%20De%20Paolis

[58] Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματική Αφύπνιση».

[59] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/htm/anortho.htm#sk

[60] Κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και το συναφές βιβλίου του, στο οποίο λέει ότι ο αγωνιζόμενος επειδή έχει τη βοήθεια του Θεού θα νικησει οπωσδήποτε, σύμφωνα και με τον Θεολόγο Ιωάννη: «Σᾶς γράφω νέοι μου γιὰ νὰ σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἔχετε νικήσει τὸν πονηρό» (Ἰωάν. α´ 2,13). Καὶ ἂν ἐσὺ εἶσαι ἀδύνατος καὶ κακομαθημένος, ἐνῷ οἱ ἐχθροί σου εἶναι δυνατοὶ καὶ πολλοί, πολὺ περισσότερες εἶναι οἱ βοήθειες ἐκείνου ποὺ σὲ ἔπλασε καὶ σὲ λύτρωσε καὶ ἀσύγκριτα δυνατώτερος εἶναι ὁ Θεὸς στὸν πόλεμον αὐτόν»...

[61] Υπ. 61η από τον «Αόρατο Πόλεμο». Με νέο-Ελληνική απόδοση Ιερομονάχου Βενεδίκτου, Νέα Σκήτη Αγ. Όρους.

[62] Επ' αυτής πήρε και διδακτορικό στη Φιλοσοφία, και έτσι εξηγείται ο πολύς θεατρινισμός στις εκδηλώσεις του.

[63] «Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει» (Γαλ. 2:6).

[64] Σαν οι Γραφές να ανήκουν πχ στον Εβραϊκό ή Ελληνικό λαό, μόνο και μόνο επειδή ο λαός αυτός κάποτε τις ευλαβείτο και τις εφύλαττε.

[65] ...«φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ». (Λουκ.2: 30-32).

[66] www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=567083&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0

[67] Διαβάστε περισσότερα από την ενότητα του Επιτόμου «Tο Βατικανό, το θέατρο, και οι Σιωνιστές»: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/23_theatro_JPII_Ratz.pdf

[68] Πρώτος που υπέστη τις μεθοδεύσεις των Ιησουιτών ήταν ο σπουδαίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (ιερομάρτυς) Κύριλλος ο Λούκαρης (+27 Ιουνίου 1638). Περισσότερα για τους Ιησουΐτες από την ιστοσελίδα:

https://www.imdleo.gr/diaf/2013/08/pope-telones.html

[69] Περισσότερα στο «3 ΟΥΑΙ»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf

[70] Από τη σελίδα με τον ως άνω σύνδεσμο δείτε σχόλιο και σχετικό video. «Ο αθεϊσμός είναι θρησκεία»,  λέει ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf

[71] Πάντα από το βιβλίο του Edward Marshall: The Explanation of the Apocalypse by Venerable Beda.

[72] Μαρτυρία (βίντεο) από άγιο Παΐσιο: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/vid/sygrisi_proph.htm

[73] Περισσότερα νοήματα στο Δ τεύχος της αποκάλυψης:

 https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf

[74] Κατά τον μητροπ. Μόρφου πρόκειται για επίθεση του Ισραήλ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (βίντεο):

https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v14.html

[75] «Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων» (Ματθ. 15:9). Βλ. και (Κολ. 2:22).

[76] Βλ. και ερμηνεία αγίου Γρηγορίου Νύσσης στο «άσμα ασμάτων», Brill 1960, τόμος 6ος, σελ. 148.

[77] Και στο όραμα του Ιεζεκιήλ ο ποταμός Ευφράτης συμβολίζει το Βάπτισμα κατά τον άγιο Νικόλαο Καβάσιλα: «Ο ποταμός σημαίνει ότι με το νερό βρήκαμε την ελευθερία». (από το ββλίο του π. Δαν. Γούβαλη).

[78] Περισσότερα στο Δ τεύχος ερμηνείας της Αποκάλυψης:

 https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf

[79] David Rothschild ή πως δουλεύουν οι Ιλλουμινάτι!

 https://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/Antichrist-DMR.pdf

[80] Το Σεπ. του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν ένα τεράστιο βήμα προς την παγκόσμια κυβέρνηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους ώρισαν τους 17 παγκόσμιους «Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης» ως το 2030. Είναι: «Η μεταμόρφωση του κόσμου μας: η ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030».

[81] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html

[82]  https://www.21cir.com/2020/05/bill-gates-vaccinations-microchips-and-patent-060606/ Το σύστημα αυτό απαιτεί όχι μια απλή εξωτερική παρατήρηση λίγων κινήσεων του σώματος, αλλά παρατήρηση της πολύπλοκης εσωτερικής λειτουργίας του για να είναι αξιόπιστο, δηλ. χρειάζεται να εισαχθούν στο σώμα ηλεκτρονικά εξαρτήματα...

[83] Η περιγραφή και ο σκοπός αυτής της εφεύρεσης αναφέρονται σαφώς στα έγγραφα ευρεσιτεχνίας: «Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε έναν εξασθενημένο κορωνοϊό που περιλαμβάνει ένα παραλλαγμένο γονίδιο ρεπλικάσης, το οποίο υποχρεώνει τον ιό να έχει μειωμένη παθογένεια. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται επίσης στη χρήση ενός τέτοιου κοροναϊού σε ένα εμβόλιο για την πρόληψη και / ή τη θεραπεία μιας ασθένειας. Οι κορωνοϊοί πιστεύεται ότι προκαλούν ένα σημαντικό ποσοστό όλων των κοινών κρυολογημάτων στους ενήλικες ανθρώπους. Το εμβόλιο ή η σύνθεση εμβολίου της εφεύρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός ατόμου, ζώου ή πτηνού». Δείτε: 20-3-2020. https://operation-nation.com/coronavirus-patent-documents-vaccine-race-and-countdown-to-war/

[84] The Depopulation Agenda. https://youtu.be/-WFa4bHC0Do

[85] Προσέξτε: η εμβολιαστική πολιτική, όχι του κορωναϊού γενικά!

[86] Aug 18 2021. Video: https://twitter.com/EliseiNicole/status/1427988115700989955?s=20

[87] Με τη μη χρηματοδότηση και των ΜΚΟ που δρούν διεθνώς.

[88] Δείτε πχ το βίντεο: https://youtu.be/Y-Tf0-tuRJ8 Η στάση της "χριστιανής" Μέρκελ, που είχε δηλώσει ότι νηστεύει κι όλας, να παρευρεθεί στη σατανική τελετή, μοιάζει με αυτή δικών μας πολιτικών που έλεγαν ανοήτως ότι θα πάνε και με το διάβολο για να σώσουν τη χώρα! Οπωσδήποτε αν η Αγγλία έμενε στην ΕΕ, τότε η Γερμανία θα την έκανε ότι ήθελε. Αλλά ο διάβολος δεν σώζει, καταστρέφει...!

[89] https://www.rt.com/op-ed/513336-bidens-executive-order-transgender/

[90] https://www.rt.com/news/514258-transgender-lobby-fascist-lidia-falcón/

[91] Πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα δράσης των δαιμονικών ακρίδων, που άρχισαν να βγαίνουν από την ¶βυσσο όταν την «ξεκλείδωσε» ο πάπας, στα μυαλά διεφθαρμένων ηγετών.

[92] 31-8-2021. https://youtu.be/Yjkjbysk9os

[93] Η Νέα Νότια Ουαλία (New South Wales ή NSW) είναι πολιτεία στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας.

[94] https://youtu.be/hKftob_mnL0

[95] 28 Ιουνίου 2021. https://www.el.gr/nea-taxh/meta-ta-150-eyro-stoys-neoys-to-scholeio-ti/

[96] Δείτε για την «πολική ορθότητα»: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/pol-correct.pdf Επίσης: Νατσιός - σεξουαλική αγωγή ή βάρβαρη επίθεση κατά... «νηπίων»; https://www.imdleo.gr/diaf/2021/Natsios-nipia.pdf

[97] Για τον Μαρμαρωμένο βασιλιά και τον Λάζαρο:

 https://www.imdleo.gr/diaf/2009/marmarBas/marmar_bas.pdf

[98] https://youtu.be/kAxUDMy1oUw

[99] https://youtu.be/XgsqLLYy3JA

[100] https://youtu.be/JZ4CMmsh7G4

[101] AlJazeeraEnglish - Aug 27, 2021. https://youtu.be/bR6FFqTLzpk

[102] https://www.pinknews.co.uk/2017/08/31/breaking-israels-supreme-court-rules-same-sex-marriage-is-not-a-right/

[103] Δείτε: https://youtu.be/60MzTlrOCXQ & https://youtu.be/NcAO4-o_4Ug

[104] Η 39η προφητεία:

 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

[105] Αυτό εξ άλλου σημαίνει εκείνο που είπε ο άγιος Ανδρέας: «η βασιλεία της παγκόσμιας Βαβυλώνας, δηλ. του Αντιχρίστου». (Σελ.8).

[106] Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου, ΛΟΓΟΙ Β’, «Πνευματική Αφύπνιση», έκδοση Σουρωτής.

[107] https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-09/pope-season-of-creation-laudato-si-movement.html

[108] «It also comes on the heels of a dismal, recently-released UN climate report which makes it clear that we are running out of time to avert the worst effects of the ecological crisis and the climate emergency». (Ως άνω).

[109] Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας. 12-8-2021.

 https://www.ekklisiaonline.gr/nea/gortynos-ta-kaka-pou-mas-symvenoun-erchonte-apo-tin-kakia-ton-anthropon/

[110] Κατακλυσμός σε όλο το πλανητικό σύστημα! https://www.imdleo.gr/htm/2005.htm

[111] Το λέει ο οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος σε μήνυμά του (1-9-2021), που αναφέρει το site του Βατικανού, αλλά δεν το προβάλλει, ίσως γιατί υπενθυμίζει τη συνέπεια της Ορθοδοξίας: Το οικολογικό ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι μέρος της φύσης της Εκκλησίας: «Η ίδια η ζωή της Εκκλησίας είναι μια εφαρμοσμένη οικολογία».

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-09/ecumenical-patriarch-life-of-the-church-is-an-applied-ecology.html

[112] Έτσι, πχ, σωστά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δηλωσε για τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021: «Πρέπει, όμως, κάποτε να αναλογιστούμε και τις δικές μας ευθύνες, απέναντι στο περιβάλλον και στη φύση που ο Δημιουργός μας χάρισε», αλλά κακώς παρασύρθηκε να συνεχίσει: «και να αντιληφθούμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα για την ανθρωπότητα»...! https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/44861-arxiepiskopos-gia-pyrkagies-eimai-vathia-sygklonismenos

[113] Μείωση πληθυσμού μέσω των εμβολίων, κατά 10-15% λέει ο Gates, είπαμε και πριν.

[114] https://www.msn.com/el-gr/news/other/ο-bill-gates-θέλει-όλος-ο-κόσμος-να-τρώει-συνθετικό-κρέας/ar-BB1dN4sI

[115] FOXNEWS στις 20-5-2021: «Τhe Impeding Climate Lockdowns». Επίσης από την International Energy Agency (IEA): «IEA sees covid lockdowns as climate solution»...!

[116] Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν τα κοσμικά συνθήματα του πάπα.

[117] Βαθύ κρατός - Κλιματική αλλαγή: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Deep_State.html

[118] Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας στους 12 προφήτες: «Ἐξελάσας δὲ καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν τὴν ἀκρίδα Χριστὸς, φημὶ δὴ τὴν νοητὴν, τὰ παμμόχθηρα δηλονότι τῶν δαιμονίων στίφη, κατηφάνισεν αὐτὰ, καθεὶς οἱονείπως εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης· κατέκλεισε γὰρ εἰς ᾅδου καὶ ἐν τοῖς τῆς ἀβύσσου μυχοῖς»... Έκδ. Pusey, Oxford, 1965. Τ. 1ος, σ.329.

Ep;ishw online: https://www.imdleo.gr/diaf/books/agKyrillos-commentarius-in-xii-prophetas-minores.pdf sel. 134

[119] Η 90ή προφητεία του αγίου Κοσμά:

 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

[120] Έχεις άνθρακες πυρός κάθεσαι πάνω σ' αυτούς!

 https://www.imdleo.gr/diaf/2017/am_carbon.pdf

[121] «Σὺ δὲ νόμῳ τὴν παρανομίαν μετῄεις καὶ τὴν ἐσχάτην ἀσέβειαν ἐπετήδευες ὡς ἄκραν εὐσέβειαν» (στον Ησαΐα).

[122] Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/Trump-jerusalem.html

[123] https://www.youtube.com/watch?v=_rraJTULOxU

[124] «Ου γαρ θέλω υμάς αγνοείν, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, ίνα μη ήτε παρ’ εαυτοίς φρόνιμοι, ότι πώρωσις από μέρους τω Ισραήλ γέγονεν άχρις ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθη, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπται. Ήξει εκ Σιών ο ρυόμενος και αποστρέψει ασεβείας από Ιακώβ». (Ρωμ. 11:25-26).

[125] Κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, Φιλοκαλία 14β εκδ. «Γρ. Παλαμάς» 1992, σελ. 353.

[126] Η σοφία του Θεού δηλώνεται και μέσω αριθμών, που ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η Γραφή σ' αυτούς, «επαινετώς» ή «ψεκτώς», κατά τον άγιο Μάξιμο, δηλ. με καλό ή κακό νόημα, προσδιορίζονται ανάλογης ποιότητας γεγονότα (καλά ή κακά, δημιουργικά ή καταστροφικά). (Δείτε Ζ τεύχος σελ.3)

[127] Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε πλέον να βασιλεύει το κακό, αλλά ότι το παγκόσμιο τώρα βασίλειο έχει τα στοιχεία της κακίας όλων των προηγουμένων βασιλείων, δηλ. «είναι εκ των επτά» κατά την Αποκάλυψη.

[128] «...τα γαρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά τω Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· λογισμούς καθαιρούντες και παν ύψωμα επαιρόμενον κατά της γνώσεως του Θεού». (Β Κορ.10:4-5)

[129] «Μισανθρωπίαν γάρ ὁρίζομαι ἔγωγε, καί ἀγάπης θείας χωρισμόν, τό τῇ πλάνῃ πειρᾶσθαι διδόναι ἰσχύν εἰς περισσοτέραν τῶν αὐτῇ προκατειλημμένων φθοράν». Ἐπιστολή (ΙΒ΄) Πρός Ἰωάννην κουβικουλάριον, Περί τῶν ὀρθῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ δογμάτων καί κατά Σευήρου τοῦ αἱρετικοῦ. (PG 91, 465 C.D.)

[130] https://youtu.be/MOCyqWsVkr0

[131] The New Illuminati European - World Order.   https://youtu.be/OUNrliplK3I

[132] https://youtu.be/YpwEAGsBMRE

[133] THE ARRIVAL OF IMAM MAHDI. https://youtu.be/EAyz6ax9v7s

[134] Ι. Μονή Κουτλουμουσίου, προφητεία του 1053  υπό  ανωνύμου:

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/09a_peri_Syntelias_gIwsif.pdf

[135] Η 30ή προφητεία.

 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

[136] Χατζηφλουρέτζος (Φλουρέτζος Μιχαήλ Πατσιάς) από τη Μηλιά. Έκδοση Νέας Σκήτης Αγίου Όρους, 2014, σ.140.

[137] Βλ. Ματθ. 24:24 και Μάρκ. 13:22. Λόγοι Β, Σουρωτή, «Τα σημεία των καιρών».

[138] Κατά τον άγιο Παΐσιο. Μαρτυρία στην Κυπριακή TV:

 https://www.imdleo.gr/diaf/2012/vid/sygrisi_proph.htm

[139] Ο Ευφράτης είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Μέσης Ανατολής. Πηγάζει στο Κουρδιστάν-Τουρκία και έχει μήκος 2.670 χλμ. Από αυτά, τα 420 χλμ. περνούν το νότιο Κουρδιστάν, τα 675 χλμ. είναι μέσα στη Συρία και τα 1.213 χλμ. μέσα από το Ιράκ. Και μέσα από την οροσειρά Ταύρος δεκάδες άλλοι παραπόταμοι χύνονται στον Ευφράτη και ακολουθούν την πορεία του.

[140] Σήμερα λειτουργεί ήδη κοντά στις Τουρκικές πηγές τού Ευφράτη, το μεγάλο φράγμα Κεμάλ Ατατούρκ, που μπορεί  να  κόψει εντελώς τα νερά προς τη Συρία και το  Ιράκ...

[141] https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/11_gPaisios+.pdf

[142] Δείτε (+2 video) για την Αναλαμπή της Ορθοδοξίας:

https://imdleo.gr/diaf/2020/apoc-analampi.html

[143] ΛΟΓΟΙ Β΄ «Πνευματική Αφύπνιση», έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος - Σουρωτή Θεσσαλονίκης

[144] 4η διδαχή Αγίου Κοσμά Αιτωλού, σελ. 7.

https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agKosmas-did4.pdf

Το παρόν εκτυπώσιμο (pdf)


 

Δείτε επίσης:

Σταυρός και εμβόλιο. - Δεν ζούμε σε ιδανικό κόσμο!

+ + +

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ...

+ + +

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (για 3ο Π. Π. και μετάνοια)

+ + +

Η Ελλάδα θα περάσει από πολύ ακραίες καταστάσεις:

 Εμφύλιος σε 5 πόλεις στην Ελλάδα; + το λένε οι ίδιοι!++

+ + +