ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου...

Το δίχορο δοξαστικό των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων, σε απόδοση Θεοδώρου Βασιλικού, με αναγραφή των στίχων και με ερμηνεία στη δημοτική.

https://youtu.be/FlkQ8rAcz34

      Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανοῦται ὁ τῆ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεός ἐν φάτνη ἀνακλίνεται, ὁ στερεώσας τούς οὐρανούς πάλαι κατ’ ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται ὁ ἐν τῆ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρίσας τῶ λαῶ. Μάγους προσκαλεῖται ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα τούτων αἴρει ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν Σου τήν Γένναν Χριστέ, Δεῖξον ἡμῖν καί τά θεῖα Σου Θεοφάνεια.

          Απόδοση στη δημοτική:

       Σήμερα γεννιέται από την Παρθένο Εκείνος, που στη χούφτα Του κρατάει ολόκληρη την κτίση. Με πανί, σαν άνθρωπος θνητός περιτυλίγεται Εκείνος που, κατά την ουσία Του, είναι αψηλάφητος. Ο Θεός στην φάτνη αναπαύεται, Αυτός που παλιά, από την αρχή της Δημιουργίας, στερέωσε τους Ουρανούς. Από μαστούς τρέφεται με γάλα Εκείνος που στην έρημο έβρεξε μάννα (για να θρέψει) το λαό Του. Μάγους (σοφούς της Ανατολής) καλεί κοντά Του ο Νυμφίος τής Εκκλησίας. Δώρα από αυτούς δέχεται ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε τη Γέννα Σου Χριστέ, δείξε μας (δηλ. αξίωσέ μας να δούμε) και τα άγιά Σου Θεοφάνεια.

+ + + + + + + +

      

...Έως ότου το σήμερον καλείται (Εβρ. 3:13) δηλ. όσο είμαστε στην πρόσκαιρη ζωή... υπάρχει καιρός για να γεννηθεί μέσα μας, πνευματικά, ο Χριστός!

      Από τον άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο:

     Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός, ἀφοῦ εἰσῆλθε στὰ σπλάγχνα τῆς Παναγίας Παρθένου καὶ ἔλαβε σάρκα ἀπ᾿ αὐτήν, γεννήθηκε, ὅπως εἴπαμε, τέλειος ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεὸς ἀσυγχύτως. Τί σημαντικότερο ἔγινε ποτὲ γιὰ μᾶς;

    Ὅλοι μας πιστεύουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Υἱὸ τῆς ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας καὶ γι᾿ αὐτὸ δεχόμαστε τὸν περὶ αὐτοῦ λόγο μὲ ἐμπιστοσύνη. Ἂν τὸν ὁμολογοῦμε λοιπὸν καὶ μετανοοῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας γιὰ τὶς προηγούμενες ἁμαρτίες μας, τότε ὁ λόγος τῆς εὐσεβείας, τὸν ὁποῖο δεχόμαστε, γεννιέται μέσα μας σὰν σπόρος, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Λόγος τοῦ Πατρὸς εἰσῆλθε στὴν γαστέρα τῆς Παρθένου. Θαύμασε τὸ μέγα τοῦτο καὶ ἐκπληκτικὸ μυστήριο καὶ δέξου τὸ μὲ κάθε πληροφορία καὶ πίστη.

      Συλλαμβάνουμε λοιπὸν αὐτὸν τὸν Λόγο ὄχι σωματικά, ὅπως τὸν συνέλαβε ἡ Παρθένος καὶ Θεοτόκος, ἀλλὰ πνευματικὰ μὲν, πραγματικὰ ὅμως. Καὶ ἔχουμε μέσα στὶς καρδιές μας αὐτὸν τὸν ἴδιο ποὺ συνέλαβε καὶ ἡ Ἁγνὴ Παρθένος, ὅπως λέει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ὁ Θεὸς ποὺ εἶπε νὰ λάμψει φῶς μέσα στὶς καρδιές μας πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τοῦ Υἱοῦ του» (Β´ Κορινθίους 4:6), σὰν νὰ λέει: Αὐτὸς ὅλος γεννήθηκε ἀληθινὰ μέσα μας. Καὶ ὅτι εἶναι ἔτσι τὸ φανερώνει μὲ ὅσα παραθέτει στὴν συνέχεια: «Ἔχουμε δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτὸν μέσα σὲ πήλινα σκεύη» (Β´ Κορινθίους 4:6), ὀνομάζοντας θησαυρὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

        Ἔτσι ὅταν πιστεύσουμε ὁλόψυχα καὶ μετανοήσουμε θερμὰ θὰ συλλάβουμε ὅπως εἰπώθηκε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας, καθὼς τὸν συνέλαβεν ἡ Παρθένος, προσφέροντάς του κι ἐμεῖς τὶς ψυχές μας παρθενικὲς καὶ ἁγνές. Καὶ ὅπως ἐκείνη δὲν τὴν κατέφλεξε τὸ πῦρ τῆς θεότητας, ἐπειδὴ ἦταν ἁγνὴ καὶ ὑπεράμωμη, ἔτσι οὔτε καὶ ἐμᾶς μας κατακαίει, ὅταν τοῦ προσφέρουμε τὶς καρδιές μας ἁγνὲς καὶ καθαρές, ἀλλὰ γίνεται ἐντός μας δροσιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ πηγὴ ὕδατος καὶ ρεῖθρον ἀθάνατης ζωῆς. Ὅτι δεχόμαστε καὶ ἐμεῖς παρόμοια τὸ ἄστεκτον πῦρ τῆς θεότητας, ἄκουσε τὸν Κύριο ποὺ τὸ λέει: «Πῦρ ἦλθα νὰ βάλω στὴν γῆ» (κατὰ Λουκᾶν 12:49). Τί ἄλλο ἐννοεῖ, παρὰ τὸ ὁμοούσιο πρὸς τὴν θεότητά του Πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο συνεισέρχεται καὶ συνθεωρεῖται μέσα μας καὶ ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα; 

+   +   +   +   +   +   +

ΝΕΟ

Απολυτίκιο και Κοντάκιο των Χριστουγέννων

https://youtu.be/q29VtfwQ5wA

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ, ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΑΡ ΟΙ ΤΟΙΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ ΥΠΟ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ, ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ.      (απολυτίκιον, ήχος δ΄)

                                    

H ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΝ ΤΙΚΤΕΙ, ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩ ΑΠΡΟΣΙΤΩ ΠΡΟΣΑΓΕΙ. ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤΑ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΣΙ, ΜΑΓΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΑΣΤΕΡΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣΙ, ΔΙ' ΗΜΑΣ ΓΑΡ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΠΑΙΔΙΟΝ ΝΕΟΝ, Ο ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ.       (κοντάκιον, ήχος γ΄)

 

Αγρυπνία 25 Οκτ. / 7 Νοεμ. 2021

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψάλλουν Διονυσιάτες Μοναχοί - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

https://youtu.be/b_mjaSbNraQ

+ + +

Δείτε επίσης: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ...

+ + +

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (για 3ο Π. Π. και μετάνοια)

+ + +

ΜΟΡΦΟΥ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ & ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ

+ + +

Η Ελλάδα θα περάσει από πολύ ακραίες καταστάσεις:

 Εμφύλιος σε 5 πόλεις στην Ελλάδα; + το λένε οι ίδιοι!++

+ + +